fbpx

09.10.2018

Konkursa nolikumu lejupielādē šeit.
Vairāk informācija par konkursu - šeit.

Jau otro reizi, ievērojot lielo atsaucību pirmajā konkursā, Eiropas Parlamenta deputāte
Prof. Inese Vaidere aicina visu Latvijas skolu 10.-12. klašu skolēnus piedalīties par godu Latvijas valsts simtgadei rīkotajā konkursā
„100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”
Radi, uzzini, apkopo un viesojies Briselē pie Eiropas Parlamenta deputātes
Prof. Ineses Vaideres!

Konkursa nolikums

Kā agrāk izskatījās tavs dzimtais novads, pilsēta, iela vai mājas? Kādus ēdienus latvieši lika galdā, atzīmējot dažādus godus? Kādu apģērbu izvēlējās ikdienā un svētku reizēs? Kā dzīvoja cilvēki, kāda bija viņu ikdiena?

MĒRĶIS UN VEICAMAIS UZDEVUMS
Aicinām skolēnus izpētīt vēl nezināmo, neatklāto, dažkārt ļoti personīgo vēsturi, kas saistās ar skolēna dzimto vietu un to pasniegt radošā veidā.

Uzklausot vecākus, vecvecākus, radiniekus, kaimiņus, skolotājus un visus, kuri var sniegt interesantu, noderīgu informāciju, uzzināt un apkopot stāstus par savas dzimtās vietas: mājas, ielas, pilsētas un līdzcilvēku vēsturi. Skolēni savos darbos ir aicināti ietvert arī šķietami vienkāršas, ikdienišķas sadzīves ainas, kas raksturo cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā.

Svinot Latvijas simtgadi un arī turpmāk, jāveicina jauniešu interesi par savas dzimtās vietas vēsturi un cilvēku dzīvi. Tā visbiežāk neatspoguļojas valsts oficiālajā vēsturē, bet nenoliedzami ir neatņemama tās sastāvdaļa.

ĪSTENOŠANAS LAIKS
No 2018. gada 10. oktobra līdz 2018. gada 10. decembrim.

KONKURSA NOTEIKUMI:
1. Dalībnieki - 10.-12. klašu skolēni, kuri pārstāv kādu no Latvijas vispārizglītojošajām vai speciālajām izglītības iestādēm;
2. Darbu izstrādā individuāli vai grupās līdz trim cilvēkiem;
Formāts, kādā var apkopot iegūto informāciju, var būt dažāds: apraksts, video, fotogrāfijas, prezentācija, plakāts vai citi formāti.
→ Veidojot video, ir jāiekļaujas laika apjomā līdz 10 minūtēm, kā arī, kopā ar video failu, ir jānosūta video satura teksta atšifrējums.
→ Rakstot eseju, apjoms ir, sākot no trijām A4 formāta lapām datorrakstā. Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, atstarpe starp rindām – 1,5.

DARBU IESNIEGŠANA
Konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2018. gada 10. decembrim (ieskaitot), sūtot tos uz e-pastu - [email protected] vai nosūtot pa pastu uz adresi Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-3 Rīga, LV-1050. Ie-sniedzot darbu, jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālr. nr.), pārstāvētā izglītības iestāde, klase un pedagogs, kurš ir palīdzējis vai iesaistījies darba tapšanā.

DARBU VĒRTĒŠANA
Žūrija, vērtējot iesūtītos darbus, īpašu uzmanību pievērsīs tādiem aspektiem, kā:
1. Darba oriģinalitāte – vai materiāls iegūts autora personīgo pūliņu rezultātā;
2. Radošums;
3. Valodas izteiksmība un saturiskā bagātība.

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2018. gada 20. decembrim, kad žūrija izvēlēsies labākos darbus un to autorus aicinās uz noslēguma pasākumu Rīgā. Ar finālistiem konkursa organizatori sazināsies, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Finālistu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta (EP) deputātes Prof. Ineses Vaideres mājaslapā http://www.inese-vaidere.lv/ sadaļā Aktualitātes, kā arī EP deputātes Prof. Ineses Vaideres facebook.com lapā.

BALVU FONDS
Konkursa uzvarētāji dosies izzinošā divu dienu ceļojumā uz Briseli pie Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres, kā arī saņems citas vērtīgas balvas.

ORGANIZATORI
Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres birojs

PAPILDINFORMĀCIJA
Beate Barkāne
Projekta koordinatore
Mob. tel.: +371 26073167
E-pasts: [email protected]