fbpx

02.09.2018

Rīgā, 2018. gada 1. septembrī

Mīļo Frank!

Godātie jubilejas viesi – dāmas un kungi!

Mana pirmā - virtuālā - tikšanās ar Tevi, Frank, notika pirms daudziem gadiem, kad “Lauku Avīzē” pamanīju ārkārtīgi trāpīgu komentāru.

Sākot ar pirmo rokās nonākušo rakstu, kļuvu aizrautīga Tavu rakstu lasītāja. Emocijas lasīšanas laikā ir bijušas visdažādākās: no izsaucieniem domās vai skaļi “Nu paskat, cik trāpīgi! Pareizi!” līdz skudriņām, kas skrien pār muguru, asarām acīs un pat skaļiem smiekliem par kādu īpaši asprātīgu frāzi vai salīdzinājumu.

Dārgie viesi, tiem, kas lasījuši Franka rakstus, ir zināms, ka viņam ir fantastiskas, enciklopēdiskas zināšanas.

Franka valoda ir ārkārtīgi bagāta un tēlaina, trāpīgums un precizitāte ir vienkārši apbrīnojami.

Ir gandarījums, ka ar manu atbalstu pirms iepriekšējās lielākās jubilejas tika izdota Franka Gordona grāmata “Publicistika”.  Ar pārliecību varu teikt, ka raksti, kas tajā apkopoti, noder topošajiem žurnālistiem un filologiem kā lieliska praktiskās latviešu rakstu valodas mācību grāmata un, protams, arī vēsturniekiem, politiķiem, filozofiem, sociologiem kā nenovērtējams izziņas materiāls.

Gadu gaitā autors ir izteicis viedokli par praktiski visiem Latvijai, Eiropai un pasaulei svarīgākajiem jautājumiem. Franks ir īstens Latvijas patriots. Grūti iedomāties Latvijas sarežģītās situācijas un vēstures skaidrojumu, ja nebūtu viņa publikāciju. Viņš trāpīgi atmasko Krievijas politiķus un īstenoto kursu, turklāt nevairās nežēlīgi (labā nozīmē) kritizēt arī savus tautas brāļus un māsas.

Franka Gordona publikācijas ir neatsverams palīgs vēstures vienotas izpratnes veidošanā. Autors bija gandarīts, kad 2008. gadā Eiropas Parlaments pieņēma deklarāciju “Par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”, ko izstrādāju kopā ar vēl četriem citu valstu deputātiem, panākot, ka to ar vairāk nekā 400 parakstiem apstiprināja Eiropas Parlamenta deputātu vairākums, piešķirot deklarācijai likuma spēku. Eiropas Parlamenta lēmums nepatika PSRS tiesiskajai mantiniecei - oficiālajai Krievijai; diemžēl arī dažiem nacistu noziegumu izmeklētājiem. Tam sekojošās Franka publikācijas bija lielisks, nenovērtējams deklarācijas skaidrojums un atbalsts.

Franks Gordons vienmēr ir uzskatījis, ka ir jāizvērtē ne tikai nacistu nodarītais, bet arī komunisma noziegumi. “Komunisma noziegumu pienācīgai izvērtēšanai nedrīkst būt noilguma. Tieši otrādi, zināšanas par šiem asinsdarbiem ir jāatsvaidzina globālā mērogā. (..) Holokausta muzejs (..) Vašingtonā ir vērienīgs un saviļņojošs. Bet vai 100 miljoni komunisma upuru nav pelnījuši vismaz tādu pašu memoriālu?” - teikts 2004. gada publikācijā.

Franks asi vaicā: “Kāpēc holokausts ir visiem zināms un atpazīstams jēdziens, (..) kāpēc kāškrusts kļuvis par biedēkli, kamēr ierosinājums aizliegt sirpja un āmura emblēmu uzduras ietiepīgai neizpratnei?”, parādot, cik liela vēl ir atšķirīgās vēstures izpratnes aiza sabiedrībā.

Franks Gordons ir maksimāli objektīvs, komentējot notikumus pasaulē - ne vien Tuvajos Austrumos, bet arī sarežģītos konfliktus Kosovā, Kalnu Karabahā un citviet. Viņa enciklopēdiskās zināšanas un spēja izsekot vai visām norisēm Krievijā ļauj iegūt pamatotu viedokli par šīs valsts un tās vadītāja Putina politiku un patiesajiem nodomiem, lai pēc sankciju ieviešanas atkal mēģinātu nokļūt “lielo puišu”-  lasi –G7 - pulkā.

Kad tapa filma “Padomju Stāsts” un man bija gods līdzdarboties tās veidošanā un finansēšanā, filmas kopiju kā pašam pirmajam vērtētājam, vēl pirms pirmizrādes Eiropas Parlamentā, nosūtīju Frankam Gordonam - bija nepieciešams dzirdēt viņa kā allaž taisnīgo un kompetento viedokli. Cik liels bija gandarījums par ļoti pozitīvo atsauksmi!

Varbūt atceries, Frank, ka pirmā tikšanās realitātē ar Tevi notika 2008. gadā, simboliskā vietā - Benjamiņu namā. Man bija sajūta, ka tiekos ar dzīvu leģendu. Kopš tā laika ar Franku esam intensīvi “vēstuļu draugi”. Tomēr tikāmies arī personīgi - 2011. gadā Jeruzalemē, Tuvo Austrumu problemātikai veltītā starptautiskā konferencē, bet 2015. gadā - Telavivā.

Zinu, ka Franks ir pirmais, kurš pasaulē izlasa Latvijas jaunumus, jo katru nakti jau 24:00 viņš apsēžas pie sava datora un lasa visas avīzes, kuras Latvijā uz to brīdi ir parādījušās. Šim apskatam ļoti bieži seko arī publicista trāpīgie komentāri, kurus mums ir izdevība un prieks lasīt “Latvijas Avīzes” slejās, “Laikā” un “Brīvajā Latvijā”.

Nezinu otru latviski rakstošu žurnālistu, kurš tik īsi un koncentrēti, ar dažiem trāpīgiem vārdiem varētu izteikt tik dziļas atziņas un filozofiskus secinājumus. Ir, ko mācīties!

Mīļais, Frank! Esmu lepna, ka pazīstu Tevi personīgi, un ka man ir laime sveikt Tevi personīgi šodien. Paldies, ka esi ieradies, lai Tevi varētu apskaut labākie draugi! Lai Tev brīnišķīga šī diena, možs prāts un stipra veselība nākotnē!

Daudz baltu dieniņu!

Tava Inese

Rīgā, 2018. gada 1. septembrī

Video apsveikumu Frankam Gordonam skatieties šeit.