fbpx

13.09.2018

Strasbūra, 2018. gada 13. septembrī

Eiropas Parlaments (EP) plenārsēdē apstiprināja Iekšējā tirgus un patērētāju komitejas ziņojumu par divējādas kvalitātes produktiem Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Produkti, kuru iepakojums ir identisks, bet saturs un kvalitāte – atšķirīga, vairs nedrīkstēs atrasties veikalu plauktos. Tādā veidā ir panākts, ka Austrumeiropas valstīs novērotā preču kvalitātes atšķirība tiks izskausta.

EP deputāte Inese Vaidere, kura aktīvi strādājusi pie šī ziņojuma tapšanas, ir gandarīta par gala iznākumu: “Esmu pārliecināta, ka jau drīzumā mēs Latvijā varēsim baudīt līdzvērtīgas kvalitātes pārtikas produktus Rietumeiropā nopērkamajiem”.

Deputāte skaidro ziņojumā pausto nostāju: “Eiropā nedrīkst būt diskriminācija, jo visiem patērētājiem ir vienādas tiesības uz piekļuvi augstas kvalitātes precēm. Ja šis princips netiek ievērots, tad var tikt nopietni apdraudēta vienotā tirgus darbība un patērētāju uzticība tam”.

“Nevaram pieņemt, ka dažādas kvalitātes produkti tiek tirgoti ar vienādām preču zīmēm. Tādēļ tas, ko sagaidām no ražotājiem ir pārtraukt maldināt patērētājus. Ja produktam ir vienāds iepakojums, tad arī tā sastāvam ir jābūt tieši tādam pašam,” uzsver I. Vaidere.

Deputāte norāda, ka nepieciešamas arī likumdošanas izmaiņas, jo paļauties vien uz ražotāju godprātību nevar. “Ziņojumā esam iekļāvuši aicinājumu Eiropas Komisijai izmainīt Negodīgas komercprakses direktīvu, pievienojot tajā punktu, kas nosaka, ka produktu reklamēšana kā vienādu dažādās ES dalībvalstīs, kamēr patiesībā sastāvs atšķiras, ir maldinoša komercprakse,” skaidro I. Vaidere.

Jāpiebilst, ka 2017. gadā I. Vaidere panāca 0,8 milj. eiro no Eiropas Savienības budžeta, lai Eiropas Komisija veiktu pētījumu, kas izstrādā metodiku un salīdzina pārtikas produktu kvalitāti dažādās ES valstīs. Pētījuma rezultāti tiek gaidīti līdz gada beigām. Šogad deputāte ir iesniegusi prasību pēc papildus finansējuma 0,7 milj eiro apjomā, lai pētījumu paplašinātu, tajā iekļaujot arī nepārtikas preces, par kuru zemāku kvalitāti nereti ir saņēmusi sūdzības no iedzīvotājiem.