fbpx

13.02.2018

Inese Vaidere, EP deputāte: "Šajās dienās EP Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas delegācijas ietvaros viesojos Madridē. Dienaskārtībā, tiekoties ar politiķiem, MVU, jaunuzņēmumiem galvenie ir Digitālā vienotā tirgus jautājumi, kiberdrošība, patērētāju aizsardzība, duālā produktu kvalitāte, joprojām pastāvošie ierobežojumi pārrobežu tirdzniecībai."