fbpx

01.12.2017

Latvijas skolu jaunatnes radošo literāro darbu konkursa Gunārs Astra. Sirdī ticot Latvijai svinīgais noslēgums ar  koncertu notika 1.decembrī plkst. 12.00 Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolā,  Rīgā, Skrindu ielā 1. Svinīgajā pasākumā ar koncertu, kas ir veltīts Gunāram Astram un viņa brīvības cīņām, piedalījās solists Ingus Pētersons un pianists Ventis Zilveris. Uz konkursa noslēguma pasākumu tika aicināti 25 labāko darbu autori, kā arī viņu skolotāji.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: "Gandarījums, ka šogad darbus iesūtījuši vairāk nekā 40 jaunieši no no visas Latvijas. Iepriecina, ka arī mūsdienu jaunatne nav aizmirsusi savus varoņus un spēj tos pienācīgi cildināt. Šogad kokursa laureāte - Estere Anspoka no Ilūkstes 1. vidusskolas. Protams, puse nopelnu skolotājiem, kas mudina skolēnus piedalīties izzinošos un patriotiskos konkursos!"