fbpx

04.12.2017

Trešdien, 6. decembrī, Eiropas Parlamentā (EP) Briselē deputāte Inese Vaidere prezentēs grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” tulkojumu angļu valodā. Pasākumā piedalīsies gan tās autoru pārstāvji, gan arī redaktore Aija Abene.

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere: "Uzskatu, ka starptautiskajai sabiedrībai jāzina patiesība par Padomju Savienības nodarījumiem okupētajām valstīm. Par šiem zaudējumiem joprojām netiek runāts pietiekami atklāti un skaļi, turklāt Krievija kā PSRS tiesību un pienākumu mantiniece izliekas, ka tādu nemaz nebūtu. Tikai apzinoties pagātnes notikumu ilgstošās negatīvās sekas, var izdoties izvairīties no līdzīgu notikumu atkārtošanās nākotnē.”

Inese Vaidere, kura ir arī Latvijas Okupācijas izpētes biedrības konsultatīvās padomes vadītāja, skaidro, ka grāmatā apkopotie ekspertu pētījumi analizē un ļoti uzskatāmi atklāj, cik patiesībā milzīgus zaudējumus Padomju Savienība okupētajām tautām ir nodarījusi.

“Šīs ir komplekss pētījums, kurā analizēta okupācijas režīma negatīvā ietekme gan uz tautsaimniecību, gan demogrāfiju, gan ekoloģiju un sociālo sfēru Baltijas valstīs, kā arī Polijā un Gruzijā,” skaidro deputāte.

Tāpat deputāte grāmatas prezentācijā vēlas atgādināt, ka Krievija, kura ir Padomju Savienības mantiniece, joprojām noliedzot savus nodarījumus, turpina agresīvu ārpolitiku. Par to liecina Ukrainai piederošo teritoriju okupācija, regulārā iejaukšanās Latvijas un citu valstu iekšpolitikā, kā arī dažādu dezinformācijas kampaņu izvēršana. Protams, kamēr Krievijā valda autoritārs režīms, neviens necer uz zaudējumu atmaksu, uz to būtu spējīga vien demokrātiska sabiedrība. Tomēr, lai parādītu patiesību, zaudējumu aplēse ir nepieciešama.

Grāmatā publicētie materiāli sniedz unikālu, līdz šim neatklātu informāciju par PSRS nodarītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem, kas Latvijai lēšami 185 miljardi eiro apmērā, ietverot demogrāfiskos un videi radītos zaudējumus. Tāpat grāmata atklāj līdz šim nepublicētus faktus par PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa darbību okupētās Baltijas teritorijā no 1939. līdz 1999. gadam, kā arī citu vērtīgu informāciju.