fbpx

08.12.2017

Vakar Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere Briselē prezentēja grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” tulkojumu angļu valodā. Pasākumā piedalījās tās autori - admirālis, “Daugavas vanagu” valdes priekšsēdētājs Andrejs Mežmalis un pētniece Gunta Piņķe, - kā arī grāmatas redaktore Aija Abene. Uz grāmatas atklāšanas pasākumu bija ieradušies Eiropas Parlamenta deputāti un citi interesanti.

Grāmatā apkopotie ekspertu pētījumi analizē un ļoti uzskatāmi atklāj, cik patiesībā milzīgus zaudējumus Padomju režīms nodarījis okupētajām tautām.

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere: "Uzskatu, ka starptautiskajai sabiedrībai jāzina patiesība par Padomju Savienības nodarījumiem okupētajām valstīm. Par šiem zaudējumiem joprojām netiek runāts pietiekami atklāti un skaļi, turklāt Krievija kā PSRS tiesību un pienākumu mantiniece izliekas, ka tādu nemaz nebūtu. Tikai apzinoties pagātnes notikumu ilgstošās negatīvās sekas, var izdoties izvairīties no līdzīgu notikumu atkārtošanās nākotnē. Šīs ir komplekss pētījums, kurā analizēta okupācijas režīma negatīvā ietekme gan uz tautsaimniecību, gan demogrāfiju, gan ekoloģiju un sociālo sfēru Baltijas valstīs, kā arī Polijā un Gruzijā.”

Tāpat deputāte grāmatas prezentācijā atgādināja, ka Krievija, kura ir Padomju Savienības mantiniece, joprojām noliedzot savus nodarījumus un turpina savu agresīvo ārpolitiku arī šodien. Par to liecina Ukrainai piederošo teritoriju okupācija, regulārā iejaukšanās Latvijas un citu valstu iekšpolitikā, kā arī dažādu dezinformācijas kampaņu izvēršana. “Protams, kamēr Krievijā valda autoritārs režīms, neviens necer uz zaudējumu atmaksu, uz to būtu spējīga vien demokrātiska sabiedrība. Te varam vilkt paralēles ar situāciju, kad aizejam uz restorānu, ēdam, dzeram, mums piestāda rēķinu un mēs aizejam nesamaksājuši. Tas jau nenozīmē, ka šī rēķina nav. Ja PSRS mantiniece Krievija nesegs šos zaudējumus, tas nenozīmēs, ka šie zaudējumi nepastāvēs. Šī bija brīnišķīga iespēja informēt kolēģus par patiesajiem nodarījumiem.” uzsvēra Inese Vaidere.

Grāmatā publicētie materiāli sniedz unikālu, līdz šim neatklātu informāciju par PSRS nodarītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem, kas Latvijai lēšami 185 miljardi eiro apmērā, ietverot demogrāfiskos un videi radītos zaudējumus. Tāpat grāmata atklāj līdz šim nepublicētus faktus par PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa darbību okupētās Baltijas teritorijā no 1939. līdz 1999. gadam, kā arī citu vērtīgu informāciju.