fbpx

30.11.2017

Šodien, 30. oktobrī Eiropas Parlaments (EP) apstiprināja nākamā gada ES budžetu. Budžetu veido €160,1 miljards saistībās un €144,7 miljardi maksājumos, ir atbalstīti arī EP deputātes I. Vaideres  (ETP politiskā grupa) abi virzītie pilotprojekti 1.1 milj. eiro un 0,8 milj. eiro vērtībā.

EP Budžeta komitejas deputāte Inese Vaidere atzīst: “Pēdējie pāris mēneši Briselē Budžeta  komitejā ir bijuši visnotaļ saspringti, tomēr 18. novembrī, tieši Latvijas valsts proklamēšanas  dienā, Padome un Eiropas Parlaments panāca vienošanos par 2018. gada budžetu”.

“Nākamgad mums būs īpaši aktīvi jāstrādā, lai padarītu ekonomiku stabilāku, Eiropas universitātes konkurētspējīgākas un uzņēmumus - labāk sagatavotus konkurencei pasaules tirgū. 354 miljoni eiro tiks piešķirti mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Savukārt, 11 miljardi eiro ir atvēlēti ES pētniecības un inovācijas finansēšanas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. Šī gada budžetā 55 miljardi eiro nodrošinās izaugsmes veicināšanu, darbvietu radīšanu un konverģenci visās dalībvalstīs un reģionos, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus,” stāsta deputāte.

Inese Vaidere: “Man ir, īpašs gandarījums, ka atbalstu ir guvuši abi manis izstrādātie pilotprojekti. 800 000 eiro tiks piešķirti pirmajam Eiropas mēroga pētījumam par produktu kvalitātes atšķirībām Austrumeiropas un Rietumeiropas tirgos. Savukārt pilotprojektam par efektīvāku cīņu ar Krievijas īstenoto dezinformāciju ir atvēlēts 1.1 miljons eiro. Šis ir pirmais gads, kad ne tikai Baltijas, bet arī pārējās Eiropas dalībvalstis būs beidzot sapratušas, ka līdz šim ir atvēlējušas nepietiekami daudz līdzekļu cīņai ar Krievijas dezinformāciju. Tāpēc 2018. gadā šim mērķim kopumā ir atvēlēti 5 miljoni eiro, kas ir vēsturiski liela summa, tomēr tas ir tikai sākums.”

2018.gada budžeta ietvaros tika apstiprināts arī Ineses Vaideres izstrādātais ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumiem 50 milj. eiro apmērā. Fonds ir paredzēts, lai ātri un efektīvi sniegtu palīdzību dalībvalstīm dabas katastrofas gadījumos.

Katru gadu Eiropas Komisija iesniedz ES budžeta projektu. Pamatojoties uz to, Eiropas Parlaments un Padome pieņem katrs savu nostāju. Atšķirības starp abu institūciju nostājām risina sarunu procesā, jeb tā saucamajā “samierināšanas procedūrā”.

https://www.facebook.com/inese.vaidere.9/videos/1492280860862670/