22.11.2017

Protams, apsveicami, ka mūsu Pārtikas Un Veterinārais Dienests ir uzsācis ārvalstīs ražotu pārtikas produktu salīdzināšanu ar identiska zīmola produktiem, kas nopērkami Rietumvalstīs. Taču žēl, ka pat pēc veiktajām pārbaudēm un konstatētā fakta, PVD tomēr uzskata, ka atšķirības starp Latvijā pieejamiem ārvalstu izcelsmes pārtikas produktiem un Rietumeiropas valstīs pieejamajiem, nav būtiskas. Manuprāt, dubulta standarta pastāvēšana pati par sevi ir nosodāma, īpaši, ja pat neveicot laboratoriskās analīzes, patērētāji var noteikt, ka atšķirības starp precēm pastāv. Tieši tādēļ, lai aizstāvētu Latvijas patērētāju intereses, jo mēs un citas Austrumeiropas valstis, esam tie, kas saņem preces, kuru sastāvs neatbilst marķējumam, nākamā gada ES budžetam virzīju pilotprojektu par vienādas preču kvalitātes nodrošināšanu Latvijā un Rietumeiropā. Pilotprojekts saņēmis 0,8 milj. eiro finansējumu, kas tiks izmantots pirmā Eiropas mēroga pētījuma veikšanai, kas sniegs vairāk konkrētu faktu par viena un tā paša ražotāja identiski marķētu preču un produktu sastāva atšķirībām Austrumeiropā un Rietumeiropā. Līdz šim tamlīdzīgi pētījumi nav veikti, tomēr ir skaidrs, ka daudziem ražojumiem, ko pārdod pie mums, ir daudz zemāka kvalitāte un tajos ir stipri mazāk augstas kvalitātes sastāvdaļu nekā tajos produktos, kas paredzēti rietumu tirgus segmentam.

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/konstate-nebutiskas-atskiribas-starp-latvija-noperkamiem-produktiem-un-to-rietumu-lidziniekiem.d?id=49467669