fbpx

27.09.2017

Eiropas Parlamenta (EP) Budžeta komitejā ir apstiprināti 100 milj. EUR pilotprojektiem 2018. gada budžetā. Šīs summas ietvaros tika atbalstīti Budžeta komitejas deputātes Ineses Vaideres (ETP) divi iesniegtie pilotprojekti: viens, cīņai ar Krievijas propagandu, savukārt otrs, par vienādas preču kvalitātes nodrošināšanu Latvijā un Rietumeiropā.

“Manis atbalstītajam pilotprojektam cīņai ar Krievijas viltus ziņām tiks atvēlēts 1.1 milj. eiro. Eiropai ir jāstrādā kopā, lai ar Kremļa propagandas mašīnu cīnītos ātri un efektīvi”, norāda deputāte.

I.Vaidere pauž, ka ziņas par Krievijas dezinformācijas kampaņām jau nav nekas jauns, taču to spēku nedrīkst novērtēt par zemu - to mērķis ir graut rietumvalstu demokrātiju. Ļoti svarīgas ir prasmes, kā ar tām cīnīties.

Par otru atbalstīto pilotprojektu deputāte atzīmē: “Patiess gandarījums ir par to, ka mūsu pūliņi pret negodīgu patērētāju diskrimināciju Austrumeiropas valstīs ir atmaksājušies. Eiropas Komisija mūs ir sadzirdējusi. Pilotprojektam par vienādas preču kvalitātes nodrošināšanu visā Eiropas Savienībā ir atvēlēti 0,8 milj. EUR. Ar šo finansējumu tiks veikts pirmais Eiropas mēroga pētījums, kas sniegs vairāk konkrētu faktu par produktu kvalitātes atšķirībām dažādos Eiropas reģionos”.

I.Vaidere atzīmē, ka daudziem viena zīmola ražojumiem atkarībā no tā, vai tos paredzēts realizēt Austrumeiropas un Centrāleiropas vai Rietumeiropas tirgos, pastāv sastāva atšķirības. “Līdz šim vēl netika veikti aptveroši pētījumi, lai varētu konkrēti apgalvot, tieši cik un kurus produktus šī problēma skar, tomēr ir skaidrs, ka daudziem ražojumiem, ko pārdod pie mums, ir daudz zemāka kvalitāte un tajos ir stipri mazāk augstas kvalitātes sastāvdaļu nekā tajos produktos, kas paredzēti rietumu tirgus segmentam,” atzina deputāte.

Pilotprojektus tiesīgi iesniegt EP deputāti Eiropas Komisijai, lai novirzītu finansējumu atsevišķām iniciatīvām, kuras esošie finanšu piešķīrumi neietver, bet kuras uzskatāmas par svarīgām.

http://www.delfi.lv/bizness/pasaule/krievijas-propaganda-un-partika-ep-atbalsta-divus-vaideres-iesniegtos-pilotprojektus.d?id=49280617

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/projektam-par-vienadu-precu-kvalitati-visa-es-paredzeti-800-000-eiro-14181447