fbpx

26.10.2016

Šodien Strasbūrā Eiropas Parlaments (EP) apstiprināja Eiropas Savienības (ES) 2017. gada budžetu, kā arī rezolūciju par daudzgadu budžeta 2014.–2020. gada vidusposma novērtēšanu.

EP deputāti neatbalsta ES Padomes ieceri budžetu samazināt un iestājas par 161,8 miljardu eiro lielu budžetu, kas ir par 5,4 miljardiem vairāk, salīdzinot ar Padomes priekšlikumu.

EP Budžeta komitejas deputāte Inese Vaidere (ETP grupa, Vienotība)  ir īpaši gandarīta, ka 2017. gada budžetā atbalstīts viņas priekšlikums par papildu līdzekļu 600 miljonu eiro apmērā piešķiršanu piena nozarei, lai palīdzētu lauksaimniekiem pārvarēt pastāvošās grūtības tirgū.

I. Vaidere pozitīvi vērtē Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (EFSI), no kura labumu drīzumā sagaidīs inovatīvie uzņēmumi Latvijā. Tomēr viņa uzskata, ka jāpalielina fonda aktivitāte mūsu reģionā, jo nav pieļaujams, ka 92% no kopējā Fonda investīcijām nonākuši Rietumeiropas valstīs. “Esmu gandarīta, ka kolēģi atbalstīja manus ierosinājumus fonda darbības uzlabošanai tieši mazajās dalībvalstis, tajā skaitā - Latvijā,” skaidro deputāte, piebilstot, ka arī pēc 2020. gada jāsaglabā granti, jo mazām ekonomikām tomēr ir grūtāk piesaistīt investorus.

I. Vaidere piebilst, ka šobrīd nav zināms, kā ES budžetu ilgtermiņā ietekmēs Lielbritānijas izstāšanās, jo tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, uz kādiem pamatiem tiks veidotas abpusējās attiecības.

“Strādājot pie Eiropas Savienības budžeta uzstāju uz to, lai finansējums tiktu palielināts lauksaimniecībai un ārējo robežu aizsardzībai, bet samazināts tas netiktu kohēzijai, zinātnei un pētniecībai,” skaidro I.Vaidere.

Vienlaikus viņa norāda, ka būtiski ir saglabāt līdzsvara principu starp ilgtermiņa prioritātēm - konkurētspēju, izaugsmi, nodarbinātību un jaunajiem izaicinājumiem, piemēram, migrāciju un drošību, kuriem gan nākamā gada budžetā, gan turpmākajos gados nepieciešams rast papildus līdzekļus. “Lai finansētu pieaugošās vajadzības, ir nepieciešami papildus līdzekļi, jo ārkārtas izdevumu finansēšana nedrīkst notikt uz kohēzijas un lauksaimniecības rēķina,” uzsver deputāte.