fbpx

23.02.2016

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere (Vienotība, ETP grupa) Briselē uzrunāja pasaules vadošo ražošanas uzņēmumu, banku un investīciju fondu vadītājus diskusijā par iniciatīvām Eiropas ekonomikas atveseļošanā.

"Lai Eiropā attīstītu inovācijas un modernizētu ražošanu, nepieciešamas lielas investīcijas. Šie līdzekļi Eiropā ir, bet investori baidās uzņemties riskus, kas ir saprotams, ņemot vērā neseno finanšu krīzi," savā runā uzsvēra Vaidere. Viņa arī pauda cerību, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (EFSI), kura izstrādē viņa arī pati piedalījās, veicinās investorus paplašināt finansējumu, tai skaitā arī augstāka riska privātajiem uzņēmējdarbības projektiem, jo sevišķi - ES dalībvalstīs ar mazāk attīstītu kapitāla tirgu, piemēram, Latvijā.

Jau šobrīd Eiropas Investīciju Bankas (EIB) izsniedz kredītus un garantijas, bet galvenokārt mazāk riskantiem valsts un pašvaldību infrastruktūras projektiem. Piemēram, 2015. gadā Latvija no EIB aizdevumos ir saņēmusi 210 miljonus EUR, kas ir divas reizes vairāk nekā 2014.gadā. Lielākā daļa šo līdzekļu ir tikuši novirzīti valsts un pašvaldību enerģētikas, atkritumu apsaimniekošanas un ūdensapgādes projektiem.

"Infrastruktūras projekti, protams, ir svarīgi, tomēr Eiropai, jo sevišķi mazām valstīm ar atvērtu ekonomiku, kāda ir Latvija, ļoti svarīga ir inovāciju, jo sevišķi - ražošanas nozarē – attīstība," uzsver I. Vaidere, norādot, ka investīcijas privātajā sektorā, nenoliedzami, ir ar augtāku risku, bet būtiskas, lai Eiropa spētu konkurēt pasaules tirgū.

Viņa aicināja Eiropas Investīciju Banku, izmantojot EFSI garantiju, pievērst lielāku uzmanība potenciāli veiksmīgu projektu un ideju meklēšanai tieši privātajā sektorā, šim nolūkam pielāgojot pieejamos finansēšanas instrumentus, tai skaitā - paplašinot vairāk riska kapitāla rīkus.

Līdz šim Latvijā EFSI atbalsta iespējas vēl nav izmantots. I. Vaidere to skaidro ar vairākiem iemesliem: "No vienas puses - uzņēmējiem trūkst informācijas pār šādiem atbalsta instrumentiem; no otras - starptautisko investoru piesardzība attiecībā uz privāto projektu finansēšanu Latvijā".

Eiropas Investīciju Bankas pieredze un resursi ir ļoti nozīmīgi, lai palīdzētu Latvijai piesaistīt investoru finansējumu. Tādēļ I. Vaidere pauž cerību, ka Finanšu attīstības institūcijai Altum, kura ir EIB nacionālais kontaktpunkts Latvijā, izdosies palīdzēt rast līdzekļus daudzsološiem projektiem, kādu, viņa ir pārliecināta, pie mums netrūkst.