fbpx

29.01.2016

Brisele, 2016. gada 29. janvāris. Eiropas Komisija konstatējusi, ka Grieķija būtiski nepilda savas Šengenas dalībvalsts saistības attiecībā uz ārējo robežu kontroli.

"Grieķija kārtējo reizi pierādījusi, ka nespēj pildīt savus Eiropas Savienības dalībvalsts pienākumus, šoreiz - nekontrolējot migrācijas plūsmu no Turcijas," uzsver Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas deputāte Inese Vaidere.

"Kamēr Grieķija nesāk nopietni apsargāt savas ārējās robežas, Šengenas robežas pagaidu pārvietošana, no tās uz laiku izslēdzot Grieķiju, var izrādīties nepieciešama," norāda I.Vaidere, atgādinot, ka „2016. gada ES budžetā izdevās panākt papildus līdzekļu piešķiršanu, lai tieši palīdzētu Grieķijai un Itālijai apsargāt robežas, kā arī operatīvi reģistrēt migrantus."

Deputāte ir pārliecināta - lai šajā Eiropai sarežģītajā posmā Eiropas Savienība un Šengena tiktu saglabāta, ārējās robežas ir stingri jākontrolē, dalībvalstīm ieguldot vairāk pūļu arī kopīgā to apsardzē - gan finansiāli, gan fiziski.  

Tāpat I.Vaidere norāda, ka nelegālo imigrantu vidū tikai apmēram trešdaļa ir Sīrijas kara bēgļi, pārējie ir ekonomiskie imigranti, to skaitā var būt arī potenciāli teroristi. Tādēļ nedrīkst pieļaut, ka migranti nekontrolēti pārvietojas pa Eiropu. Visi iebraucēji ir jāreģistrē un tie, kas neatbilst bēgļa statusam, nosūtāmi atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm. "Stingra iebraucēju kontrole un atpakaļnosūtīšana ir pareizs signāls visiem tiem potenciālajiem ekonomiskajiem migrantiem, kas apsver domu doties bīstamajā ceļā uz Eiropu. Savukārt atvērto durvju princips situāciju padarīs tikai sliktāku".

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka Grieķijā nenotiek efektīva nelegālo migrantu identifikācija un reģistrācija, pirkstu nospiedumi netiek sistemātiski ievadīti sistēmā un netiek sistemātiski pārbaudīts ceļošanas dokumentu autentiskums vai to dati būtiskās drošības datubāzēs. Grieķijas iestādēm šīs nepilnības steidzami jānovērš, pretējā gadījumā Eiropas Komisija varētu atļaut dalībvalstīm pagarināt robežkontroli Šengenas zonā līdz diviem gadiem pašreizējo sešu mēnešu vietā, savukārt dažu valstu vadītāji pat ierosina uz laiku izslēgt Grieķiju no Šengenas zonas.