fbpx

26.11.2015

Eiroparlamentāriete Inese Vaidere (V) pauž gandarījumu, ka reģionālā politika, kas ir Eiropas Savienības (ES) nozīmīgākais instruments jauno dalībvalstu attīstībā, ir arī nākamā gada prioritāte.

Ziņojumā par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu Vaidere uzsvēra, ka iedzīvotāji var sagaidīt darbavietas, investīcijas, atbalstu zinātnei un inovācijām.

"Esmu gandarīta, ka kompensācijām piena ražotājiem atvēlēti 500 miljoni. Apsveicama ir līdzekļu mobilizācija bēgļu krīzes risināšanai, izmantojot Elastīguma instrumentu," norādīja deputāte.

Vaidere arī pieminēja Parīzes teroraktu, uzsverot, ka tas atkārtoti parāda, ka dalībvalstīm jāapvieno spēki, lai aizsargātu iedzīvotājus, kuri diemžēl patlaban nevar justies droši. "Redzams, ka dažu valstu deklarētais "atvērto durvju princips" ir diskutabls. Nepieciešams nekavējoties veikt imigrantu identificēšanu un atpakaļnosūtīšanu, ja tie neatbilst bēgļa statusam," teica Vaidere.

Tāpat svarīga patlaban ir ES ārējo robežu aizsardzība, lai novērstu nelegālo imigrāciju. Ievērojami jāpalielina "Frontex" kapacitāte, kam jābūt vienai no ES ilgtermiņa prioritātēm, kas paredzama arī Daudzgadu budžetā.

"Apsveicama ir līdzekļu palielināšana ārpolitikai. Tomēr jārūpējas, lai šie līdzekļi nonāktu pareizajās rokās, uzlabojot dzīves kvalitāti un risinot konfliktus trešajās valstīs. Vienlaikus jādomā arī par līdzekļu taupīšanu, samazinot administrācijas izmaksas Eiropas institūcijām," sacīja Vaidere.