fbpx

01.10.2015

Eiropas Parlamenta (EP) Budžeta komiteja 29. septembrī apstiprināja Eiropas Savienības (ES) 2016. gada budžeta projektu. EP budžeta komitejas deputāti neatbalsta ES Padomes ieceri budžetu samazināt un iestājas par 157,4 miljardu eiro lielu budžetu.

ES Budžeta komitejas deputāte Inese Vaidere uzskata, ka nākamā gada budžets nedrīkst tikt samazināts, pamatojot savu viedokli arī ar migrācijas problēmām, kas ES budžetā radījušas papildus izdevumus. "Nozīmīgus līdzekļus 2016. gada budžetā paredzēts atvēlēt migrantu pārvietošanas, integrēšanas vai atpakaļnosūtīšanas jautājumu risināšanai. Nav pieļaujams, ka šie izdevumi tiek finansēti uz esošu programmu rēķina", uzsver EP deputāte. Viņa piebilst, ka tāpat nepieciešams paredzēt līdzekļus Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) finansēšanai, lai neciestu tādas Latvijai svarīgas ES programmas kā Apvārsnis 2020 un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments.

Strādājot pie 2016. gada budžeta projekta, Vaidere īpaši uzstājusi uz to, lai palielināts tiktu finansējums ES ārējo robežu aizsardzībai, bet samazināts tas netiktu kohēzijas politikai, lauksaimniecībai, zinātnei un pētniecībai, kas ir Latvijai nozīmīgas budžeta sadaļas. Tāpat I.Vaidere uzskata, ka nepieciešams no ES līdzekļiem turpināt finansēt nozīmīgo Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kura jau šobrīd veiksmīgi darbojas Latvijā, palīdzot jauniešiem uzlabot kvalifikācijas un integrēties darba tirgū.

28. oktobrī EP plenārsēdē Strasbūrā deputātiem būs jāapstiprina Budžeta komitejas priekšlikums. ES budžetu veido dalībvalstu iemaksas. Lielākā daļa līdzekļu tiek sadalīti starp 28 dalībvalstīm ar dažāda veida subsīdiju un atbalsta programmu palīdzību. Eiropas Parlamenta un Padomes pozīcijas attiecībā uz ikgadējo budžetu arī šogad atšķiras, tādēļ drīzumā sāksies abu institūciju kompromisa sarunas, lai 2016.gada budžetu varētu pieņemt līdz šī gada beigām.