fbpx

14.01.2015

Eiropas Parlaments (EP) apstiprināja direktīvu uz kuras pamata dalībvalstīm būs tiesības aizliegt vai ierobežot ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā.

 „Allaž esmu iestājusies par to, lai Latvija būtu brīva no ĢMO. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiek piesārņota mūsu zeme un augsne, turklāt vēl nonākt atkarība no lielajam biotehnoloģiju korporācijām. Lai arī ĢMO aizstāvji apgalvo, ka neesot pierādīts, ka šī pārtika ir kaitīga, tieši tāpat trūkst pierādījumu arī par tās nekaitīgumu,” uzsver EP deputāte Inese Vaidere.

ES dalībvalstu starpā nevalda vienota nostāja attiecībā uz to, vai Eiropas Savienībā (ES) vajadzētu atļaut ģenētiski modificētu organismu audzēšanu, tādēļ apstiprinātā direktīva nosaka, katrai ES valstij pašai ir tiesības lemt par šo jautājumu. Vairākas valstis, piemēram, Spānija, Slovākija un Čehija jau tagad savā teritorijā audzē ģenētiski modificētu kukurūzu.

„Protams, es velētos, lai dalībvalstis spētu kopīgi vienoties par ĢMO brīvu ES, bet vairākas valstis par to pārliecināt nav izdevies, tādēļ panāktais kompromiss nodrošinās, ka katrai valstij būs tiesības pašai lemt par to vai atļaut ĢMO audzēšanu”, skaidro EP deputāte, uzsverot, ka „Tādējādi arī mums Latvijā būs iespēja atteikties no ĢMO un turpināt audzēt dabīgu pārtiku, neriskējot ar Eiropas Tiesas soda mēriem.” Jāpiebilst, ka piemēram Francijai savu ĢMO aizliegumu nācās atcelt 2013.gadā ar Eiropas tiesas lēmumu.

„Lai arī gandarījums par panākto kompromisu, kas vairo pārliecību, ka spēsim savu zemi saglabātu brīvu no ĢMO arī turpmāk, tomēr netrūkst jautājumu, kas vēl jārisina, tai skaitā par t.s. buferzonām starp valstīm un par iespējamo gēnu pārnesi starp augiem” atgādina I.Vaidere. Latvija bija viena no tam valstīm, kas uzstāja uz tāda ES likumdošanas ietvara izstrādi, kas ļautu dalībvalstīm aizliegt ĢMO produktu audzēšanu savā teritorijā. Līdz šim spēkā esošā ES likumdošana paredz, ka, ja kāds uzņēmums izsaka vēlmi tirgot ĢMO seklas noteiktā valstī, tad, balstoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinumu, Eiropas Komisija (EK) ir tiesīga izsniegt autorizācijas atļauju. EK autorizējot kādu ĢMO sugu, valstīm tiek atņemtas lemšanas tiesību par to, vai tās vēlās pieļaut šī ĢMO ienākšanu savā teritorijā.

„Tāpat Latvijas zemniekiem būs lielāka iespēja nopelnīt, ražojot kvalitatīvu ĢMO brīvu pārtiku, pēc kuras pieprasījums pasaulē ik gadu palielinās, nevis konkurējot ar krietni lētāko ĢMO, ko jau šobrīd daudzas valstis saražo vairāk kā nepieciešams. Nedomāju, ka mēs esam ar mieru riskēt ar savu un bērnu veselību, ar savu cilvēku ienākumiem, lai citi kaut kur Eiropā vai pasaulē varētu pelnīt”, ir pārliecināta deputāte.