25.03.2014

Latvija_vestures sk KM

Mīļie draugi!

Kopš 1949. gada 25. marta ir pagājuši 65 gadi – šī diena Latvijas vēstures kalendārā uz visiem laikiem iekrāsota melnā krāsā. Mēs godinām latviešu dzimtas, kuru dzīve pēc tiem baisajiem gadiem vairs nekad nekļuva tāda kā agrāk. Ir skaidrs, ka šo cilvēku, šo dzimtu piemiņa nedrīkst pazust no mūsu atmiņas, to pieminām 25. martā, tāpat kā 14. jūnijā. Mūsu pienākums pret bojā gājušajiem, pret tiem, kas izturēja un izdzīvoja, pret tiem, kas jebkādā veidā cietuši no komunistu režīma - atcerēties un darīt visu, lai nekas tāds vairs latviešu tautai nebūtu jāpiedzīvo, ar pārliecību skaidrojot un stāstot.

Arī darbu Eiropas Parlamentā – gan izstrādāto un pieņemto rezolūciju par 23.augusta pasludināšanu par Eiropas kopīgu nacisma un staļinisma upuru piemiņas dienu, gan līdzveidoto dokumentālo filmu „Padomju stāsts” – esmu veikusi, lai mūsu tautas piedzīvoto zinātu un saprastu Eiropā. Nav nekādu šaubu – okupācijas faktu Eiropas Savienībā neapšauba, Baltijas valstu liktenis pasaules lielvaru spēlēs netiek noniecināts un es ticu, ka reiz represijās cietušo bēdas tiks atlīdzinātas.

Es pateicos jums visiem – visiem represētajiem, un tiem, kas atbalstījuši represētos visos laikos un pie visām varām. Lai mūsu vēstures traģiskās lappuses ir mācība nākamajām paaudzēm, novērtējot Latvijas neatkarību un saprotot, ka mūsu kopējām vērtībām – valodai, valstij, zemei – nav cenas. Tās mūsu pašu rokās – sargājamas, saudzējamas, paaudžu paaudzēs dzīvas.

Patiesā cieņā,

noliecot galvu jūsu priekšā –

Inese Vaidere