20.03.2014

VoteWatch_2009-2014

Savā darbā allaž esmu atklāti stāstījusi par padarīto, publicējot to savā mājas lapā, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, tiekoties ar cilvēkiem. Šis nelielais apkopojums īsumā parāda to, kas paveikts šajā sasaukumā.

Kopš 2009.gada Eiropas Parlamentā strādāju Ārlietu komitejā un  Starptautiskās tirdzniecības komitejā, esmu Cilvēktiesību apakškomitejas koordinatore.

Darbojos ES un Kazahstānas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Mongolijas delegācijā, ES un Ukrainas delegācijā, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārā asamblejā, kā arī EURONEST - parlamentārajā dimensijā Austrumu partnerībā (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina)

Šeit - zīmīgākie paveiktā darba rezultāti.

Izstrādāta un pieņemta rakstiskā deklarācija - par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu

 Izstrādātie ziņojumi

 • par finanšu un ekonomikas krīzes ietekmi uz cilvēktiesībām
 • par nolīgumu starp ES  un Krievijas Federāciju par izvedmuitas ieviešanu vai palielināšanu izejvielām
 • par nolīgumu starp ES  un Krievijas Federāciju par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas uz ES
 • par paredzēto pakalpojumu tirdzniecības saistību saglabāšanu  starp ES un Krieviju

Izstrādātie atzinumi

 • vispārīgie noteikumi  makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm
 • par jauno ES un Krievijas nolīgumu
 • par Inovācijas Savienību — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei
 • par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
 • par Iekšējās drošības fonda ietvaros izveidojamo finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām
 • par atpakaļuzņemšanas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu

 

Kopš 2004. gada esmu piedalījusies 164 rezolūciju izstrādē un 141 reizi uzstājusies Plenārsēdēs.

Svarīgākās tēmas – ārējā ekonomika, (ES un Krievijas tirdzniecības attiecības pēc Krievijas iestāšanās PTO, Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšana, ES kaimiņpolitika un Austrumu partnerība, Stratēģija Baltijas jūras reģionam u.c.), cilvēktiesības "trešajās" valstīs, enerģētika  un energoapgādes drošība (enerģētikas infrastruktūras prioritātes pēc 2020.gada, Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšana u.c.), lauksaimniecība (taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem, atbalsts lauku attīstībai u.c.) vienota vēstures izpratne,  Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms.

 

Izstrādātās rakstiskās deklarācijas:

 • par to, lai tiktu nodrošināta pilnīga ES kritēriju ievērošana attiecībā uz ieroču un kaujas tehnikas eksportu uz trešām valstīm
 • par iecerēto atomelektrostacijas būvniecību Grodņas apgabalā, Baltkrievijā

 

Līdzveidota un finansiāli atbalstīta dokumentālā filma „Padomju Stāsts”. Pirmizrāde EP – 2008. gadā aprīlī, pirmizrāde Latvijā – 2008.gada maijā.

Starptautisku un Latvijas konferenču organizācija

 • „Turcijas dalība ES – par vai pret?”. - Starptautiska konference, Rīga, 26.11.2004.
 • „Eiropas Savienības jaunā kaimiņattiecību politika – ietvars sadarbībai Eiropā”. - Starptautiska konference, Valmiera, 02.11.2007.
 • „Pārmaiņas ekonomikā un politikā - iespēju laiks”. – 1.Vislatvijas sieviešu konference, Rīga, 25.04.2009.
 • „Cik liels ir finanšu iztrūkums Latvijā? Kā pareizi izlietot starptautiski piešķirtos līdzekļus, lai izvairītos no ilgstoša „melnā cauruma”? Kā izkļūt no recesijas?”. - Starptautiska konference, Rīga, 13.02.2009.
 • „Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā - Latvijas Centrālā Padome un „kurelieši””. – Starptautiska konference, Rīgā, 08.05.2010.
 • „Atvērtie apvāršņi - uzņēmējdarbība, pašpalīdzība, motivācija” – 2. Vislatvijas sieviešu konference, Rīgā, 18.06.2010.
 • „Latvijas nākotne vērtību un pašapziņas dimensijā” – 3. Latvijas sieviešu konference, 03.06.2011.
 • „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” - Starptautiska konference, Rīgā, 17.-18.06.2011.
 • LU 70.konferences sekcija „Latvijas ekonomika PSRS okupācijas gados”, 03.02.2012.
 • „Why latvian must remain the only official language in Latvia” – Starptautiska konference, Brisele, 15.02.2012.
 • „Occupation after liberation: central and eastern Europe” – Starptautiska konference, Brisele, 08.05.2012.
 • „Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā: aktuāls skatījums”, starptautiska konference, Rīgā, 02.11.2012.
 • LU 71.konferences sekcija „Eiro ieviešana Latvijā – plusi un mīnusi” 31.01.2013.
 • „Sieviete – Latvijai” – 4. Latvijas sieviešu konference, Rīgā, 08.02.2013.
 • „Gads pēc valodas referenduma: paveiktais un darāmais”, konference Rīgā, 18.02.2013.
 • „Dāvids un Goliāts: mazās tautas totalitāro režīmu jūgā”, starptautiska konference Briselē, 19.03.2013.
 • “Jaunatnes nodarbinātība: iespēja Eiropai”, starptautiska konference Briselē, 17.09.2013.

 

Izdotās un finansiāli atbalstītās grāmatas

 • Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. – „Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā”
 • Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. – „Regional policy and development of local government in Latvia and the European Union”.
 • Mesters R., Mesters U. – „55 idejas, kā uzsākt biznesu bez naudas”
 • Konferences materiāli – „Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. Pasaules kara laikā – Latvijas Centrālā padome un „kurelieši””
 • Gordons F. – „Publicistika”.
 • Ernšteins R., Jūrmalietis R. (red.) Rakstu krājums „Piekrastes ilgtspējīga attīstība: sadarbības pārvaldība”.
 • Konferences materiāli – „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”.
 • Vaidere I. „Misija Latvijai”.

 

Atbalstītie konkursi

 • laikraksta «Latvijas Avīzes» konkurss «Sieviete Latvijai» (kopš 2005. gada)
 • Oskara Kalpaka piemiņai veltītais literārās jaunrades konkurss (Kopš 2009.gada)
 • JuniorAchievement ikgadējais skolēnu biznesa plānu konkurss  (Kopš 2009.gada)
 • JuniorAchievement ikgadējais konkurss «Labākais ekonomikas skolotājs» (Kopš 2009.gada)
 • literāri zinātniskais konkurss Gunāra Astras piemiņai (Kopš 2010.gada)
 • žurnāla «36.6» konkurss «Mana feldšerīte» (Kopš 2010.gada)
 • Cieša sadarbība ar  Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrību, labāko bibliotekāru viesošanās Briselē
 • Sadarbībā ar Latvijas Lauku sieviešu apvienību – lekciju cikls reģionos „Sieviete politikā”
 • Erudīcijas konkurss „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” sadarbībā ar sabiedrību „Tilde”, valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” un portālu www.ParSportu.lv
 • Skolu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkurss „Jaunais sporta žurnālists” sadarbībā ar Latvijas Sporta muzeju un Valsts izglītības satura centru
 • konkurss „Brīvība – augstākā vērtība” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, biedrību “4.maija Deklarācijas klubs” un biedrību “Virtuālā enciklopēdija”
 • labdarības akcija „Palīdzēsim viens otram”
 • Andreja Eglīša jaunrades konkurss Latvijas skolu jaunatnei
 • EP Informācijas biroja Latvijā rīkotais eseju konkurss vidusskolēniem par eiro ieviešanu Latvijā
 • Konkurss vidusskolēniem „Ko ES pilsonim nozīmē latviešu valoda?” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), LNB Atbalsta biedrību, Valsts valodas aģentūru

Un vairāki citi.