10.01.2014

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere kopā ar kolēģiem no Rumānijas, Ungārijas, Lietuvas, Latvijas un Slovēnijas ir nosūtījusi vēstuli EP prezidentam Martinam Šulcam ar aicinājumu aizliegt diktatorisko režīmu simbolikas lietošanu Eiropas Parlamentā un mudināt to darīt arī Eiropas Savienības dalībvalstis. Īpašs uzsvars liekams uz svastikas, sarkanās zvaigznes kā arī sirpja un āmura simbolikas lietošanu.

"Absolūti nepieņemama ir totalitāro režīmu simbolikas lietošana Eiropas Parlamentā, tomēr šobrīd trūkst noteikumu, kas to liegtu," ar nožēlu atzīst deputāte. I.Vaidere arī min nesenu gadījumu, kad EP centrālajā - Baltijas ceļa gaitenī kādas dalībvalsts komunistiskā partija izvietoja slavinošu izstādi, ko "rotāja" totalitārā komunisma simbolika. "Sirpja un āmura, kā arī citas totalitāro režīmu simbolikas izvietošana Eiropas institūcijā, kurā strādājam pie vienotas vēstures izpratnes veidošanas ir ne tikai pretrunā ar Eiropas vērtībām, bet arī izrāda necieņu pret šo režīmu upuriem."

I.Vaideres un kolēģu izstrādātā Eiropas Parlamenta 2009.gada 2.aprīļa rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu, oficiāli atzina vienlīdz noziedzīgo padomju un nacisma totalitāro režīmu dabu, uzsverot, ka Eiropa nekļūs vienota, ja nespēs panākt kopīgu viedokli par savu vēsturi.

Savukārt apmeklējot Gruziju EP faktu izpētes misijas ietvaros, I.Vaideri nepatīkami pārsteidza tas, ka Gori pilsētā tiek atjaunots Staļina piemineklis. Tādēļ, tiekoties ar Gruzijas premjerministru Bidzinu Ivanišvili, Vaidere pārmeta valdībai, ka netiek novērsta 20.gadsimta lielākā tirāna cildināšana. "Esmu gandarīta, ka Gruzijas parlaments ir rīkojies adekvāti, 25.decembrī pieņemot labojumus Brīvības hartā, kas paredz reālus naudas sodus par dažādu komunistiskās un fašistiskās ideoloģijas reliktu glorificēšanu, un ir vērojams arī praktisks rezultāts - 31.decembrī Telavi pilsētā tika demontēts Staļina piemineklis", komentē Vaidere.

Kā zināms, Latvijā abu noziedzīgo režīmu slavināšana un simbolikas lietošana ir sodāma. Tomēr vairākās ES dalībvalstīs šādas likumdošanas attiecībā uz totalitāro režīmu simboliku nav.