fbpx

20.11.2013

Prof. Ineses Vaideres runa Plenārsēdē Strasbūrā 19.novembrī par pašreizējo stāvokli Dohas attīstības programmas norisē un gatavošanos devītajai PTO Ministru konferencei

Godātie kolēģi, cienījamā Komisāres kundze!

Pievienojoties manu kolēģu iepriekš teiktajam, vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienībai un visai pasaulei varbūt vairāk nekā jebkad ir nepieciešama spēcīga Pasaules Tirdzniecības organizācija. Krīze ir pierādījusi, ka tieši PTO likumdošana ir lielā mērā pasargājusi mūs no protekcionisma politikas, kas uzplaukst krīžu laikos. Tomēr darbs pie strukturālajām reformām ir jāturpina. Tādēļ Eiropas Savienībai PTO sarunās ir jāuzņemas vadoša loma.

Ir jātiecas uz tirgus pieejas paplašināšanu un Eiropas Savienības uzņēmēju, īpaši – mazo un vidējo –, interešu aizstāvību, tostarp tranzīta brīvības un muitas sadarbības jomās, kas ļautu sasniegt politisku vienošanos par Tirdzniecības veicināšanas līguma tekstu.

Eiropas Savienībai kā lielākajam pakalpojumu eksportētājam ir īpaši svarīgi, lai par PTO prioritāti tiktu noteikta tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļu novēršana pakalpojumu nozarē, tādēļ jāturpina darbs pie daudzpusēja nolīguma par pakalpojumu tirdzniecību.

Ļoti svarīgi ir arī tas, lai visas dalībvalstis precīzi izpildītu PTO nosacījumus un nerastos situācijas, kad kāda dalībvalsts tos pārkāpj, piemērojot ekonomiskās sankcijas vai vienpusēji mainot tirdzniecības tarifu kvotas. Tādēļ nepieciešams uzlabot PTO noteikumu izpildes kontroles mehānismu, lai tas kļūtu vēl efektīvāks. Paldies!