fbpx

18.11.2013

Prof. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte, "Dienā" publicēts 15.11.2013.

Valsts svētki ir laiks īsai ieelpai, kad novērtēt paveikto un gūt jaunu sparu ieceru piepildīšanai. Katrs Briselē pieņemtais lēmums ir kompromiss starp 28 valstu atšķirīgajām interesēm, tādēļ jo lielāks gandarījums, ka izdevies izcīnīt konkrētus rezultātus Latvijai.

Lai starptautiskie sakari veicinātu izaugsmi
Ar savu darbu un uzkrāto pieredzi esmu ieguvusi daudzu kolēģu un ES institūciju amatpersonu uzticību, kas ir būtiski Latvijai labvēlīgu lēmumu virzīšanā EP, esmu nodibinājusi ciešus kontaktus Latvijas interešu aizstāvībai arī ārpus ES robežām. Strādājot Starptautiskās tirdzniecības komitejā, man ir izdevies atvērt jaunus tirgus Latvijas ražotājiem un eksportētajiem. Labāki tirdzniecības noteikumi panākti ar ES Austrumu partnervalstīm, īpaši ar Ukrainu, Gruziju, Azerbaidžānu, un Moldovu. Svarīgs veikums ir arī ziņojumu izstrāde par muitas nodevu nepaaugstināšanu ES-Krievijas izejvielu un koksnes tirdzniecībā.

Ļoti svarīga ir ES vienotā enerģētikas tirgus izveide. Piemēram, gāze Latvijā un pārējās Baltijas valstīs ir dārgākā Eiropā, kas mazina uzņēmumu konkurētspēju un mūsu visu pirktspēju. Kopā ar lietuviešu un igauņu kolēģiem panācām, ka Baltijas valstu enerģijas "koridoru" izbūve ir iekļauta starp prioritārajiem ES enerģijas tīklu (TEN-E) projektiem. Tas pārtrauks Latvijas atkarību no „Gazprom” un samazinās enerģijas cenas.

Nozīmīgu atbalstu izdevies gūt arī jauniešu nodarbinātības veicināšanai, kam tiks novirzīti 8 miljardi eiro. Septembrī notikušajā konferencē “Jaunatnes nodarbinātība: iespēja Eiropai”, kurā piedalījās Nodarbinātības komisārs Lāslo Andors un arī vairāku valstu pārstāvji, spriedām, kā Latvijai efektīvāk izmantot "Jauniešu garantijai" piešķirtos 59 miljonus eiro konkrēta darba, profesionālas apmācības vai prakses piedāvājuma nodrošināšanai.

Lai ekonomikas augšupeja kļūtu pamanāma katram
Daudz darba ieguldīts, cīnoties par Latvijai pieejamo finansējumu ES 2014.-2020.gada budžetā. Lai gan izdevās panākt, ka tiešmaksājumu apmērs mūsu zemniekiem pieaugs, tomēr joprojām esam pēdējā vietā ES. Arī kohēzijas finansējums ir samazinājies. Tādēļ jāturpina darbs, lai piesaistītu līdzekļus no citām ES atbalsta programmām. Piemēram, Latvijā joprojām netiek izmantots Eiropas Investīciju fonda Riska sadales mehānisms, ar ko būtu iespējams garantēt 50% no banku aizdevumiem inovatīviem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), tādējādi veicinot kredītu izsniegšanu. Kopā ar citu valstu kolēģiem izcīnījām, ka tieši MVU no ES budžeta saņems lielāku atbalstu 2,3 miljardu eiro apmērā. Latvijas uzņēmēji tādējādi varēs vieglāk piekļūt aizdevumiem un garantijām.

Latvijas ekonomikas konkurētspēja uzlabosies, investējot jauninājumos. Latvietis ir dzimis inovators, taču ideju īstenošanai dzīvē ir jāsniedz reāls atbalsts. Izstrādājot Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu par Inovāciju Savienību, uzsvēru, ka īpaši jāatbalsta jaunizveidotie uzņēmumi, jāuzlabo MVU piekļuve finansējumam, kā arī jāstiprina ES uzņēmumu juridiskā aizsardzība ārvalstīs.

Lai Eiropa mūs saprastu
Lai gan pagājušas jau vairāk kā divas desmitgades kopš Dzelzs priekškara krišanas, darbs pie vienotas Eiropas vēstures izpratnes vēl turpināms. Lepojos, ka kopā ar četriem kolēģiem no Igaunijas, Lielbritānijas, Ungārijas un Vācijas panācām 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru kopīgu piemiņas dienu. Organizējot vairākas starptautiskas konferences, man ir izdevies atklāt totalitārā komunisma patieso seju, informējot par okupācijas radītajām sekām arī Latvijā. Izpratne par padomju režīmu un pagātnes notikumiem pasaulē augusi arī, pateicoties filmai "Padomju stāsts", kurai piesaistīju finansējumu un piedalījos tās veidošanā.

Īpašu gandarījumu sniedz pasākumi, kuros kolēģus iepazīstinu ar Latvijas bagātībām: kultūru, mākslu, cilvēku sasniegumiem un īpašajām prasmēm, arvien pārsteidzot ar mūsu unikalitāti un oriģinalitāti. Paveikts ir daudz, bet ieceru nākotnei ir vēl vairāk – par visu plašāk var uzzināt manā mājas lapā vai sekojot man sociālajos tīklos. Pieredze, zināšanas un nodibinātie kontakti man dod pārliecību, ka arī turpmāk mans darbs sniegs Latvijai labumu.