fbpx

11.09.2013

Šodien Eiropas Parlaments (EP) atbalstīja ziņojumu „Jauniešu bezdarba novēršana – iespējamie risinājumi”, lai cīnītos ar lielo jauniešu bezdarbu.

„Ārkārtīgi satraucošs ir vidējais ES jauniešu bezdarba rādītājs 2012.gadā - 23%, bet Latvijā pat 28,4%,” norāda I.Vaidere.

„Būtiska loma problēmas risināšanai ir izglītības sistēmas uzlabojumi. Latvijā vērojama izglītības sistēmas atrautība no reālās darba tirgus situācijas, tādēļ pie šā jautājuma risināšanas daudz vairāk jāstrādā Izglītības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju,” bilst deputāte, uzsverot, ka nepieciešams celt arī profesionālās izglītības prestižu, lai jaunieši izvēlētos apgūt galdnieka, metinātāja un citas konkurētspējīgas un tautsaimniecībai nozīmīgas profesijas.

Lai runātu par konkrētiem jauniešu nodarbinātības risinājumiem 17.septembrī Briselē Inese Vaidere organizē konferenci "Jaunatnes nodarbinātība: iespēja Eiropai", lai labāk izprastu kā vairākām ES dalībvalstīm ir izdevies jauniešu bezdarbu saglabāt zemā līmenī (Vācija 8,1%, Austrijā 8,7%) un kādi atbalsta pasākumi sagaidāmi no Eiropas Komisijas (EK).

ES vadītāji samitā jūnijā vienojās piešķirt 8 miljardus eiro jauniešu bezdarba mazināšanai no 2014.līdz 2020.gadam. Par ES piedāvātajiem risinājumiem runās EK nodarbinātības komisārs Laslo Andors, kā arī EP ziņotāja par šo jautājumu Joanna Kataržina Skridlevska (ETP, Polija). Pieredzē ar dalībvalstīs veiktajiem pasākumiem iepazīstinās Haincs Bekers (ETP, Austrija), Sari Esaija (ETP, Somija), Martins Kastlers un Monika Holmaijere (ETP, Vācija). Par Latvijai aktuālo runās Latvijas Pastāvīgā pārstāve ES, vēstniece Ilze Juhansone.

„Eiropas panākumu atslēga ir jauniešu rokās,” ir pārliecināta deputāte. „Pārdomāti pasākumi jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir svarīgs instruments ekonomiskās izaugsmes veicināšanai Eiropā. Šo pasākumu mērķtiecīga īstenošana palīdzētu Latvijai noturēt mūsu galveno resursu – labi izglītotu prasmīgu jaunatni - pašu mājās, nepieļaujot jaunās paaudzes aizplūšanu. Uzskatu, ka šīs konferences atziņas sniegs iedvesmu Latvijas jauniešu nodarbinātības politikas veidotājiem,” pauž deputāte.

 

Employment-07F (2)