fbpx

20.08.2013

Tikko noslēgusies ietekmīgās Eiropas Parlamenta (EP) Vācijas delegācijas deputātes Monikas Holmeijeres (ETP grupa, Kristīgi sociālā savienība) trīs dienu vizīte Latvijā. Pēc EP deputātes Ineses Vaideres (ETP grupa, Vienotība) uzaicinājuma M. Holmeijere apmeklēja Latviju, lai iepazītos ar mūsu valsts ekonomisko un sociālo situāciju un pārrunātu Vācijas un Latvijas turpmāko sadarbību.

Abas deputātes tikšanās ietvaros pārrunāja vairākus Latvijai nozīmīgus jautājumus. M. Holmeijere kritiski vērtēja Latvijas iedzīvotāju reģionālo struktūru, proti, to, ka vairāk nekā puse valsts iedzīvotāju dzīvo galvaspilsētā. Viņasprāt, valdībai vajadzētu vairāk domāt par to, kā attīstīt reģionus. Kā piemēru Holmeijere minēja savu pārstāvēto reģionu Vācijā – Bavāriju, kurā valdības iestādes tiek virzītas prom no Minhenes, līdzīgi arī Latvijā ir valsts iestādes un aģentūras, kurām nebūtu jāatrodas Rīgā. „Uzskatu, ka arī Latvijai vajadzētu sekot starptautiskajai praksei, kas tiek realizēta gan Vācijā, tā arī citās ES valstīs, jo ik vienai valstij ir svarīgi attīstīt savus reģionus,” piebilda Inese Vaidere.

M. Holmeijere ar I. Vaideri pārrunāja arī Latvijas ekonomikas attīstības iespējas, kopīgi secinot, ka Latvijai aktīvāk jāstrādā pie industriālās politikas pilnveides, lai veicinātu konkurētspējīgu ražošanu. Kā uzsvēra M. Holmeijere, tiem nav obligāti jābūt uzreiz lieliem ražošanas uzņēmumie - piemēram, Bavārijas biotehnoloģijas uzņēmumi savu attīstību sāka kā mazie biznesi ar diviem, trim darbiniekiem un laika gaitā ir pārauguši ievērojamos uzņēmumos, kuros nodarbināti simtiem iedzīvotāju. Vācijas deputāte uzsvēra, ka būtisks ir arī valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem, lai tie varētu veidoties par lieliem un stabiliem ražotājiem. M. Holmeijere dalījās arī zināšanās un pieredzē par ES fondu izmantošanu pētniecības atbalstam, kas universitātēm dod iespēju veidot eksperimentālus uzņēmumus, sasaistot zinātnisko pētniecību ar ražošanu. Vācijas deputāte ierosināja, ka Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte varētu sadarboties ar Baireitas Universitāti Bavārijā, kuras specialitāte ir ķīmijas virziens un tieši jauno materiālu izstrāde. Abas deputātes vienojās strādāt pie minēto universitāšu partnerības izveides.

Tikšanās laikā, pārrunājot lauku attīstības jautājumus, Inese Vaidere savu kolēģi informēja arī par to, ka Latvijas laukos ražo unikālus, ekoloģiski tīrus produktus, bet ir problēmas ar šo produktu realizāciju. M. Holmeijere izteica gatavību sniegt savu ekspertīzi un atbalstu lauku kooperatīvu veidošanā pēc Bavārijas parauga, kas ražotājiem palīdz ar produkcijas realizāciju. Vācu deputātei ir zināšanas un prakse šādu kooperatīvu izveidē Rumānijā, un kooperatīvi būtu vērtīgs ieguvums arī Latvijas lauku ražotājiem.

Vizītes izskaņā Inese Vaidere to kopumā vērtēja kā izdevušos, atzīmējot, ka tieši Vācijas ekspertīze un atbalsts Latvijai ir ārkārtīgi nepieciešams jo abas valstis vieno līdzīga mentalitāte un darba mīlestība. Tikšanās laikā tika gūtas vairākas vērtīgas atziņas un idejas turpmākajai sadarbībai, kuras tiks liktas lietā atsākoties jaunam darba cēlienam Eiropas Parlamentā.

Jāuzsver, ka M. Holmeijere EP budžeta komitejā ir izstrādājusi ziņojumus gan par Eiropas Savienības 2014.gada budžeta, gan 2014.-2020.gada ilgtermiņa budžeta pamatnostādnēm. Savukārt EP daudzgadu budžets tiks apstiprināts rudens sesijā.