fbpx

13.06.2013

Ieteikums Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Padomei un Komisijai par EĀDD organizatoriskās struktūras un darbības pārskatīšanu 2013. gadā (Elmar Brok un Roberto Gualtieri)

Ineses Vaideres runa plenārsēdē 2013. gada 12.jūnijā

Eštones kundze!
Godātie kolēģi!

Kopš Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides ir panākts nozīmīgs progress. Taču vēl ir daudz darāmā, lai tas tiešām atbilstu izvirzītajiem uzdevumiem.

Ir svarīgi panākt ģeogrāfiski līdzsvarotu pārstāvību augstākajos amatos, delegācijās joprojām ir mazāks skaits darbinieku no jaunajām dalībvalstīm. Galvenajam vērtēšanas kritērijam jābūt kompetencei ārpolitikā, nevis ilgākai pieredzei Eiropas Savienības amatos. Tāpat jānodrošina delegāciju vadītāju profesionālā atbilstība izaicinājumiem attiecīgajās valstīs. Vairākās Parlamenta delegāciju vizītēs esmu konstatējusi, ka vēstnieki nespēj efektīvi veicināt sadarbību, jo nepietiekami vai vispār nepārvalda vietējo valodu. Kā piemēru varu minēt Starptautiskās tirdzniecības komitejas delegācijas vizīti Maskavā, kur šī iemesla dēļ nebija izveidojušies nepieciešamie kontakti, lai varētu nodrošināt augsta līmeņa tikšanās ar Krievijas amatpersonām.

Tādēļ ļoti pozitīvi vērtēju to, ka Baltijas valstu pārstāvji ir nominēti augstos amatos gan Krievijā, gan Baltkrievijā. Tas apliecina, ka ir beidzies tāds kā piesardzības laikmets attiecībā uz mūsu valstu diplomātiem un tiek novērtēts viņu profesionālisms.
Rītdienas pasākuma kontekstā vēlos Augsto pārstāvi aicināt izveidot pārstāvniecību Turkmenistānā, kas ir stratēģiski nozīmīga valsts ne tikai enerģētikas ziņā, bet arī ģeogrāfiski atrodas vienā no pasaules karstajiem reģioniem.

Domāju, ka dienestam jāpiešķir tiesības pildīt konsulārās aizsardzības funkcijas. Tas ir ļoti nozīmīgi mazajām dalībvalstīm, kurām ir ierobežots diplomātisko pārstāvniecību tīkls.
Paldies!