fbpx

10.06.2013

Publicēts "Neatkarīgajā Rīta Avīzē" 07.06.2013.

"Jaunievedumi jeb inovācijas nozīmē ne tikai augstās tehnoloģijas, bet uzlabojumus jebkurās dzīves jomās. Tātad tas ir stabils pamats valsts attīstībai," uzskata Inese Vaidere, atzinuma par "Inovāciju Savienību" EP Starptautiskās tirdzniecības komitejai autore.

"Latvietis ir dzimis inovators, ko pierāda tas, ka esam izdzīvojuši un spējuši attīstīties visgrūtākajos apstākļos. Mēs pamatoti varam lepoties ar saviem gaišajiem prātiem. Taču šobrīd inovāciju ziņā Eiropā mēs apsteidzam tikai Rumāniju un Bulgāriju." Ja Latvija līdz 2020. gadam ir paredzējusi palielināt finansējumu pētniecībai, jaunām tehnoloģijām un jaunievedumiem līdz 1,5% no IKP, tad Igaunijas mērķis ir 3%, kā to iesaka ES.

"Arī Eiropas naudas piesaistām mazāk veiksmīgi. Ja Latvija no Eiropas Komisijas iniciatīvas pētniecības attīstībai kopš 2007. gada spējusi piesaistīt tikai 26 miljonus eiro, tad Lietuva teju 34 un Igaunija pat 552. Tas atspoguļojas valsts konkurētspējā un mūsu dzīves līmenī. Mēs nevaram sacensties ar lētā darbaspēka valstīm, jo mūsu algas jau tagad ir lielākas. Tādēļ arvien vairāk jāiegulda inovācijās, kas cels arī darba ražīgumu," skaidro Vaidere.

Pagaidām Latvija vēl neizmanto Eiropas Investīciju fonda (EIF) piedāvāto Riska sadales mehānismu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar pētniecību un inovācijām. "EIF garantētu 50% no katra aizdevuma, kas varētu būt no 25 000 eiro līdz pat 7,5 miljoniem eiro. Bankas jāskubina pieteikties šī mehānisma izmantošanai, jo tas nodrošinātu līdzekļu ieplūšanu jauninājumos. Bez garantijām bankas nedzirdētas idejas uzskata par riskantām un aizdod naudu negribīgi," norāda deputāte. Šis būtu arī viens no Valsts Attīstības bankas uzdevumiem, kuras solītā izveide joprojām kavējas.

"Ir panākts, ka no 2014. gada mēs varēsim izmantot vienoto Eiropas patentu, kas Latvijas izgudrojumu aizsardzības izmaksas Eiropā samazinās no 36 000 uz apmēram 5 000 eiro," atzīmē Vaidere.