fbpx

05.07.2012

Godātie kolēģi!

Divpusējais nolīgums starp Krieviju un Eiropas Savienību par izvedmuitas ieviešanu vai palielināšanu izejvielu eksportam nav ideāls. Tomēr tas ir labs pagaidu risinājums.

Līdz ar pievienošanos Pasaules Tirdzniecības Organizācijai, Krievija ir apņēmusies pakāpeniski samazināt vai atcelt izvedmuitu virknei izejvielu, taču ne visām. Tieši tādēļ ir nepieciešams šis divpusējais nolīgums, kas aptver daudzas Krievijas un Pasaules Tirdzniecības Organizācijas nolīgumā neiekļautās izejvielas.

Galvenais ieguvums ir Krievijas apņemšanās, ka šīm izejvielām netiks noteikta vai palielināta izvedmuita. Ja tomēr Krievija to vēlētos darīt, tai vismaz divus mēnešus iepriekš būtu jāapspriežas ar Eiropas Komisiju.

Vēlos uzsvērt divus būtiskākos trūkumus. Pirmkārt, Krievija apņemas tikai “darīt visu iespējamo” un “apspriesties” ar Komisiju. Šāds formulējums nav pietiekami saistošs. Otrkārt, nolīgumā nav paredzēts divpusējs strīdu izšķiršanas mehānisms. Tāpēc nolīgums uzskatāms par pagaidu risinājumu. Ir jānoslēdz juridiski saistošāka vienošanās, tā jāiekļauj jaunajā Krievijas - ES partnerības un sadarbības nolīgumā.

Noslēgumā vēlos teikt, ka nolīgums pilnībā neizslēdz negaidītu rīcību no Krievijas partneru puses, tas ir nozīmīgs garants tam, ka ekonomiskās attiecības ar Krieviju ieies stabilākā un prognozējamākā gultnē.
Tādēļ, godātie kolēģi, es Jūs aicinu atbalstīt šo nolīgumu.

Runa izteikta 04/07/2012 Strasbūrā plenārsēdes laikā pirms balsojuma par attiecīgo nolīgumu