fbpx

17.04.2012

Godātie kolēģi!

Paldies kolēģiem Jētenmaki un Porebam par lielo un grūto darbu, ko viņi ir ieguldījuši savos ziņojumos.

Armēnija un Azerbaidžāna ir valstis, ar kurām mums ir un būs nozīmīga sadarbība dažādās jomās. Tādēļ ir jo svarīgāk, lai Kaukāza reģionā attīstītos demokrātija un mums ar šīm valstīm veidotos cieši tirdzniecības sakari, veiksmīgi tupinātos uzsāktie enerģētikas projekti, kā, piemēram, Transkaspijas cauruļvads, kas Eiropas Savienībai paver sevišķi plašas iespējas enerģētikas neatkarības nodrošināšanā.

Diemžēl, smagākais jautājums abu valstu attiecībās, protams, ir Kalnu Karabaha, kas izpaudās arī Euronest sanāksmes laikā Baku, kur ari es piedalījos.

Šis konflikts ir ļoti sarežģīts jautājums; tā risinājums panākams pakāpeniski, soli pa solim, taču stingri ievērojot starptautiskos standartus, pirmkārt, teritoriālo integritāti.

Vispirms no okupētajām Kalnu Karabahas teritorijām jāizved okupācijas karaspēks, pārtraucot spēka pielietošanu un izveidojot patiesi starptautiskus miera uzturēšanas spēkus. Tiem jādrošina miers un valsts iekšienē pārvietoto personu, bēgļu drošu atgriešanās savās mājvietās.

Tālāk jādomā par pasākumiem, lai veicinātu savstarpēju uzticību šajā teritorijā dzīvojošo tautu starpā.

Visbeidzot, Kalnu Karabahas autonomija valsts integritātes ietvaros varētu būt atbilstošākais risinājums, lai nodrošinātu teritorijas attīstību ilgtermiņā.

Mums ir plaši resursi, lai sasniegtu šos mērķus, taču tam ir nepieciešams rast iespēju Eiropas Savienībai iesaistīties EDSO Minskas grupā. Iespējams, arī Turcija varētu spēlēt lielāku lomu konflikta risināšanā

Būtu ļoti vēlams šiem principiem atspoguļoties Asociācijas nolīgumos ar abām valstīm.