fbpx

21.12.2011

Pirmssvētku nedēļā 20.decembrī, Rīgā, ES mājas Sarunu istabā notika Daugavas Vanagu organizētā literārā konkursa “Vēstule Gunāram Astram” noslēguma pasākums.

Konkurss veltīs Latvijas brīvības un tautas tiesību cīnītājam Gunāram Astram, kuram šī gada 22. oktobrī būtu apritējuši 80 gadi. Konkurss iepazīstina ar nevardarbīgās pretestības kustību Latvijas okupācijas 1945 – 1991 gados, veicinot jauniešos izpratni par Latvijas 18. novembra valstisko ideju un Trešās Atmodas notikumiem. Konkursā piedalījās 9. – 12. klašu skolēni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri konkursam iesniedza vēstules formā rakstītus literāros darbus Gunāram Astram.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte, piedalījās darbu izvērtēšanā un pasniedza savu simpātiju balvu 12.klases skolniecei Ingai Liepiņai par radošāko vēstuli, dāvājot iespēju apmeklēt EP Briselē.

„Gunārs Astra ir cilvēks, kurš sevī iemieso katram latvietim tik nepieciešamo – prāta asumu, stingru raksturu, kā arī lepnumu un mīlestību pret savu valsti. Viņa dzīvesstāsts mūs iedvesmo būt cēlākiem savās dzīves gaitās un man gribētos ticēt, ka strādājot pie saviem darbiem, arī Jūs to izjutāt.
Vērtējot Jūsu darbus, man bija patiess prieks redzēt, ka arī mūsdienu jaunatne nav aizmirsusi savus varoņus un spēj tos pienācīgi cildināt. Par to vēlētos izteikt atzinību arī Jūsu skolotājiem, kuri mudināja Jūs piedalīties šajā konkursā, kā arī Jūsu vecākiem un tuviniekiem, kuri dalījās ar Jums savās atmiņās un pārdzīvotajā.
Jūs, jaunieši, esat mūsu valsts nākotne, jums, atšķirībā no Gunāra, ir atvērtas daudz plašākas iespējas izaugsmei un dižiem darbiem nu jau brīvā un neatkarīgā Latvijā - neizniekojiet tās. Lai arī kur jūsu ceļš Jūs neaizvestu, neaizmirstiet no kurienes esat nākuši un esiet lepni par to, tāds bija Gunārs un tādiem novēlu būt arī jums,” savā apsveikumā konkursa dalībniekiem rakstīja Inese Vaidere, kura, pildot savus deputāta pienākumus, nevarēja piedalīties pasākumā klātienē, bet bija deleģējusi sevi pārstāvēt savam palīgam Eināram Jankovskim.

Konkurss īstenots sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību, Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Valsts arhīvu, EP Informācijas biroju Rīgā, Valsts Izglītības Satura centru un Talsu Valsts ģimnāziju.