fbpx

15.11.2011

Godātie kolēģi!

Paldies par Jūsu darbu un priekšlikumiem, kas iekļauj vairākus pozitīvus jauninājumus! Kā jau Jūs uzsvērāt, Komisijas politikā, darba programmā, ļoti svarīgi ievērot Eiropas Savienības principus - tai skaitā solidaritāti.

Tomēr Jūsu regulu piedāvājumi paredz, ka budžets konverģences mērķim samazināsies par 20% nākamajā finanšu perspektīvā, ir noteikti jauni absorbcijas griesti, kas paredz finansējuma samazinājumu, piemēram,  Baltijas valstīm. Savukārt paredzēts finansējuma pieaugums t.s. Pārejas reģioniem, bet bagātākās dalībvalstis var atļauties pašas pabalstīt savus nabadzīgākos reģionus. Komisijas lēmumi ir pretrunā ar kohēzijas un solidaritātes pamatprincipiem, jo atšķirības dalībvalstu starpā pieaugs. 2012.gada laikā nopietni jāstrādā, lai šos priekšlikumus, kam maz kopīga ar solidaritāti, labotu un pilnveidotu.

Tas pats attiecas uz tiešajiem maksājumiem. Latvieši saņem 97 eiro par hektāru, bet Nīderlande, piemēram, piecas reizes vairāk. Priekšlikumi paredz pieaugumu Latvijai līdz 144 eiro, bet  Nīderlandei maksājumi tik un tā būs gandrīz trīsreiz lielāki, kaut ražošanas apstākļi Latvijā nebūt nav vērtējami kā trīskārt vieglāki un lētāki.Šī politiskā pieeja kropļo konkurenci, bet godīga konkurence ir Eiropas vienotā tirgus princips. Baltijas valstis ir pilnībā atvērušas savus tirgus citu valstu ražotājiem, taču šāda negodīga konkurence  iznīcina mūsu lauksaimniecību.

Visbeidzot, vēlos atzīmēt, ka ir nepieļaujami novēlots Augstās pārstāves ziņojums par ES Cilvēktiesību politikas stratēģiju. Arī pie tā nāksies strādāt nākamgad.