fbpx

01.09.2011

Jelgavas 4.vidusskolas 65 gadu jubilejai veltītajā salidojumā, kā pati saka, divās kapacitātēs – kā absolvente un kā īpaši ielūgta viešņa – piedalījās arī Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere, kas salidojumu vērtē kā gaišu pasākumu, kuru noteikti pēc iespējas apmeklēs arī turpmāk.

«Pasākums bija ļoti jauks – divas stundas koncertzālē paskrēja it kā nemanot. Patika, kā svētku uzrunas mijās ar muzikālajiem priekšnesumiem, kā arī attēlu projekcijām, kas raisīja jaukas atmiņas,» stāsta Jelgavas 4.vidusskolas 1970.gada absolvente un EP deputāte Inese Vaidere. Deputāte satikusi salidojumā arī vienu no savām mīļākajām skolotājām – Ritu Zeidenbergu, kas savulaik pratusi iemācīt matemātiku ikvienam. «Man matemātikas stundas saistās ar visu labāko – skolotāja prata katru ieinteresēt. Tie, kam matemātika padevās labāk, pat varējām sacensties savā starpā uzdevumu risināšanā. Mūsu klasei tāpēc arī bija labas sekmes matemātikā,» atminas I.Vaidere.
Taču ar skumjām absolvente teic, ka šis bija pirmais skolas salidojums, kurā nepiedalījās visu mīlētais un cienītais, neilgi pirms gaidāmā notikuma mūžībā aizgājušais skolotājs Rolands Čuhalovs. «Es pie skolotāja R.Čuhalova trenējos basketbolā, un tieši viņš bija tas, kurš prata mūs aizraut un ieinteresēt it visā, ko kopā darījām. Patīkami bija, ka salidojumā skolotāju vairākkārt pieminēja. Ceru, ka viņš to visu redzēja no mākoņa maliņas, jo bez Čuhiņa Jelgavas 4.vidusskola nebūtu tāda, kāda tā ir pašlaik,» teic deputāte.

Pie izciliem skolotājiem deputāte min arī Celmu ģimeni, kas skolā ienesuši īpašu mūzikas dzīvi. Kā pozitīvo deputāte min skolotāju piemiņu un sveikšanu, taču, viņasprāt, skolu veido arī tehniskais un saimnieciskais personāls, kā arī paši absolventi. «Žēl, ka netika pieminēts vienīgais vēl dzīvais un arī klātesošais cilvēks, kas aktīvi piedalījās 1944. un 1945.gadā skolas izveidošanā, skolas ilggadējā direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos – Lizete Miķelēna. Tāpat gandrīz neko neuzzinājām par veiksmīgākajiem skolas absolventiem, kas ir izcilo skolotāju darba rezultāts,» uzskata I.Vaidere.

Jautāta, vai arī I.Vaiderei skola saistās ar pirmo draudzību un mīlestību, deputāte atbild: «Protams, sākot jau no pirmajām klasītēm, vienmēr bija kāds puisis, kurš paticis vairāk par citiem, taču diemžēl nevienu no šiem nu jau nopietniem un cienījamiem kungiem šoreiz satikt neizdevās.» Tāpat arī I.Vaideres bijušo klasesbiedru salidojumā neesot bijis tik daudz, cik gribētos, kā vēlāk izrādījies, informācijas trūkuma dēļ. «Daži bijušie klasesbiedri paskaidroja, ka līdz viņiem informācija par gaidāmo salidojumu nenonāca, tāpēc gribētos vēlēt nākamajā reizē censties vairāk apzināt pašus absolventus. Taču kopumā, jāteic, tas ir liels darbs no skolas vadības un organizatoru puses, kas ieguldīts, un tāpēc pasākums patiešām bija jauks, gaišs un izdevies!» rezumē deputāte.