fbpx

07.12.2010

Šī gada 22. oktobrī Latvijas Kara muzejā notika grāmatas „Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā – Latvijas Centrālā padome un “kurelieši””atvēršanas svētki, iepazīstinot sabiedrību ar 8. maijā notikušās konferences materiāliem. Tā kā interese pēc šīs grāmatas vēl joprojām ir ievērojama, grāmata ir ievietota Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda mājas lapā, piedāvājot iepazīties ar tās saturu ikvienam interesentam.

Izdevums tapis ar Eiropas Parlamenta ETP grupas un deputātes Ineses Vaideres atbalstu, kas arī kopā ar LR Aizsardzības ministriju un Eiropas Komisiju organizēja 8.maija konfeernci.

Referāti apskata tēmas par vēsturisko patiesību un izlīgumu, par Latvijas Centrālo padomi un Memorandu, kas iekļauts UNECSO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā, kā arī par pretošanās kustības militārajām izpausmēm, analizējot ģenerāļa Jāņa Kureļa grupas darbību 2. pasaules kara beigu posmā.

Vietne, kurā grāmata atrodama http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/.

Grāmatas eksemplāri ir nodoti Latvijas bibliotēku tīklam „Stāstu bibliotēkas”, UNESCO Asociēto skolu projektā iesaistītajām skolām, UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” nomināciju glabātājiem, kā arī LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvajam centram.