fbpx

13.12.2010

Brisele, 10. decembris. EP Ārlietu komiteja ir devusi spēcīgu signālu Melnās jūras reģiona valstīm, 9.decembrī ar ievērojamu balsu vairākumu apstiprinot ziņojumu „ES Melnās jūras stratēģija”, ar ko tiks ieviestas būtiskas izmaiņas Briseles politikai reģionā, īpaši enerģētikas un drošības politikas jomās.
Ziņojuma gala versijā atbalstīti virkne EP deputātes Ineses Vaideres iesniegtu grozījumu, kuros uzsvērta nepieciešamība vairāk pievērsties ES stratēģiskajām prioritātēm enerģētikā, jo īpaši Nabucco projektam, šai nolūkā attīstot sadarbību, demokrātiju un drošību reģionā. Iesniegtajos grozījumos ziņojumam I. Vaidere aicina arī ES uzstāt, lai Krievija izpilda visus sešu punktu vienošanās nosacījumus, ko tā ar Gruziju parakstīja pēc iebrukuma Gruzijas valsts teritorijā 2008.gada vasarā, norādot, ka Krievija joprojām ir izpildījusi tikai pirmo no sešiem punktiem.
Būtiskākais panākums ir Ārlietu komitejā iebalsotais I. Vaideres grozījums, ar kuru Dienvidosetija un Abhāzija tiek skaidri definētas kā okupētas teritorijas, nevis reģioni, kas “vēlas atdalīties” no Gruzijas, kā tie lielākoties oficiālajā politiskajā retorikā dēvēti līdz šim.
“Šāda, skaidra un precīza, definējuma pieņemšana - turklāt par spīti asiem atsevišķu EP deputātu iebildumiem - ir būtisks panākums. Ja ziņojums esošajā redakcijā tiks pieņemts arī EP balsojumā, tad ES būs paudusi nepārprotamu politisku nostāju, un Krievija vairs nevarēs izlikties, ka korupcija, cilvēktiesību pārkāpumi, nelegālā preču un cilvēku tirdzniecība un citi pārkāpumi Dienvidosetijā un Abhāzihjā nav Krievijas valsts atbildība,” skaidro I. Vaidere.
Otrs būtiskākais panākums ir noteiktā Nabucco kā prioritārā ES enerģētikas projekta steidzama attīstīšana. Melnās jūras reģionam ir liela nozīme ES enerģētikas neatkarības veicināšanā, tādēļ ziņojums paredz arī citu ES interesēm atbilstošu enerģētikas projektu atbalstīšanu.
Lai īstenotu ziņojumā noteiktos uzdevumus, tajā iekļauta virkne rekomendāciju ES politikas Melnās jūras reģionā uzlabošanai, padarot to par pilntiesīgu ES stratēģiju, piešķirot atsevišķu budžeta līniju un definējot tai skaidrus funkcionēšanas mehānismus.

Melnās juras reģions apvieno 10 valstis: ES dalībvalstis Bulgāriju, Grieķiju, Rumāniju, kandidātvalsti Turciju, stratēģisko partneri Krieviju un piecus Austrumu partnerus - Armēniju Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovu un Ukrainu.