fbpx

07.10.2010

DB.LV

Banku iespējas veikt riskantus finanšu darījumus lielā mērā pieļāva zināms pārraudzības un regulēšanas trūkums. Gan liela vaina arī reitingu aģentūrām un auditorfirmām, kuras, neskatoties uz riskanto darījumu daudzumu, piešķīra augstus kredītreitingus (atcerēsimies, ka ASV hipotekārās ķīlu zīmes lepojās ar ļoti augstu reitingu pasaulē, tomēr tieši to vērtība kritās visstraujāk un tieši ASV banku un finanšu institūciju nepārdomātie darījumi izraisīja pasaules mēroga krīzi).

Lai regulēšanu uzlabotu, Eiropas Komisija (EK) nupat oficiāli iepazīstināja ES finanšu ministrus ar savu paziņojumu un priekšlikumiem par finanšu sektoram iecerētajiem nodokļiem. EK priekšlikums apkopo divus nodokļu variantus. Viens no tiem - Finanšu darījumu nodoklis (FTT), ar ko paredzēts aplikt atsevišķas banku transakcijas, piemēram, valūtas maiņu, atvasinātos finanšu instrumentus, darījumus ar akcijām un obligācijām. EK līdz šim nav prezentējusi skaidras FTT nodokļa bāzes likmes, taču aprēķini liecina, ka FTT ES budžetā nodrošinātu no 20 līdz pat 150 miljardu eiro ienākumus. Kā redzams, arī ieņēmumu aprēķina variācija visai liela.

Otrs - Starptautiskā Valūtas fonda ierosinātais finanšu darbības nodoklis (FAT). Šajā gadījumā ar nodokli tiktu apliktas korporācijas, precīzāk, finanšu sektora uzņēmumu ieņēmumi, atalgojumi, līdz ar to nodokli maksātu korporācijas, nevis finanšu darījumā iesaistītie dalībnieki. Arī attiecībā uz šo nodokli vēl nav izstrādāta skaidra koncepcija. Pagaidu priekšlikums ir ar to aplikt institūciju bilances peļņu un izmaksāto darba algu un atlīdzību summu. Citi priekšlikumi paredz ar FAT aplikt tikai pārmērīgu peļņu.

Pēc priekšlikumu apspriedes ES Ekonomikas un finanšu padomē EK ar savu priekšlikumu ES dalībvalstu un to valdību vadītājus iepazīstinās Eiropadomes sanāksmē, kas plānota oktobra beigās. Ja dalībvalstu vadītājiem izdosies vienoties par kopīgu pozīciju šajā jautājumā, novembrī ar to varētu tikt iepazīstināti G20 pārstāvji. Galīgos Komisijas priekšlikumus plānots saņemt līdz 2011. gada vasarai.