fbpx

26.10.2010

Klajā nākusi Eiropas Parlamenta ETP grupas un deputātes Ineses Vaideres (PS) atbalstītā grāmatas„Virzība uz demokrātisko Eiropu 2.pasaules kara laikā - Latvijas Centrālā padome un “kurelieši”", ko izdevis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. Izdevuma atvēršanas svētki norisinājās 22. oktobrī Latvijas Kara muzejā.
Grāmatas ievadvārdos I. Vaidere saka: „Vēstures faktu precīza dokumentēšana, tās notikumu, kā arī aiz tiem slēpto stratēģiju objektīva izpēte ir pamats veselīgai vēstures zinātnes attīstībai. (..) Eiropas valstis saista cieša, kopīga vēsturiskā pieredze, tādēļ ir nepieciešams veidot arī saskaņotu izpratni par pagātnes notikumiem. ”
Izdevumā ir apkopoti referāti, kuri izskanēja šī gada 8. maija konferencē. Referāti apskata tēmas par vēsturisko patiesību un izlīgumu, par Latvijas Centrālo padomi un Memorandu, kas iekļauts UNECSO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā, kā arī par pretošanās kustības militārajām izpausmēm, analizējot ģenerāļa Jāņa Kureļa grupas darbību 2. pasaules kara beigu posmā. Referātu autoru vidū ir tādi nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā pazīstami speciālisti kā EP deputāts Tunne Kelams (Tunne Kelam), Džefrijs Sveins (Geoffrey Swain), Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Inesis Feldmanis, kurš ir arī izdevuma redkolēģijas priekšsēdētājs, un citi.
Pasākumā ievadvārdus teica EP deputāte Prof. I. Vaidere, LR Aizsardzības ministrs Imants Lieģis, kā arī profesors vēstures doktors, redkolēģijas priekšsēdētājs Inesis Feldmanis.