fbpx

21.06.2010

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Latvija šī gada 18. jūnijā, rīkoja apbalvošanas ceremoniju ,,Gada labākais ekonomikā 2010″, kuras laikā tika paziņoti gada labākie skolēni un skolotāji ekonomikā, kā arī, sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, tika nominēti sociāli atbildīgākie uzņēmumi uzņēmējdarbības izglītības veicināšanā. Titulu ,,Gada labākais skolēns ekonomikā 2010″ ieguva Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas skolniece Anna Gruzinska, savukārt par ,,Gada labāko skolotāju ekonomikā 2010″ tika atzīta Iveta Rorbaha, Talsu 2. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā.

Konkursa ,,Gada labākais ekonomikā 2010″ mērķis ir veicināt sabiedrības ieinteresētību par jauniešu un skolotāju uzņēmību darboties ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, sekmējot skolā iegūto un doto zināšanu izmantošanu dzīvē. Konkursa ietvaros Junior Achievement - Latvija vēlās veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības un uzņēmēju veidošanos, kuri attīsta un pilnveido jauniešos uzņēmējspējas un rūpējas par neformālās izglītības attīstību Latvijā.

[slickr-flickr search=sets set=72157633312516534]

Piecus labākos skolēnus un skolotājus izvēlējās kompetenta žūrija, kuras sastāvā darbojās Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Ekonomikas attīstības foruma, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Hanza Rotari kluba, izdevniecības „Lietišķās informācijas dienests” un Junior Achievement - Latvija pārstāvji.
Visas nominētās skolotājas ieguva īpašo dāvanu – Latvijas Ekonomikas attīstības foruma prezidente un Eiropas Parlamenta deputāte profesore Inese Vaidere aicina visas skolotājas apmeklēt Eiropas Parlamentu.
„Mūsdienās skolotāji netiek novērtēti kā viņiem pienāktos, jo galu galā tieši labs skolotājs ir tas, kurš var atrast talantu skolēnā un to mēs redzam skatoties šodien uz pieciem labākajiem skolēniem. Man ir patiess prieks, ka varu apbalvot skolotājus ar iespēju apmeklēt Eiroparlamentu un jo vairāk izcelsim un atzīmēsim šādus cilvēkus, jo vairāk arī ticēsim, ka latviešiem ir milzīgas iespējas,” savā uzrunā sacīja I.Vaidere
2009./2010. mācību gadā Junior Achievement - Latvija praktiskās biznesa izglītības programmas atbalstīja vairāk nekā 120 uzņēmumi, kuri savu ieguldījumu sniedza gan materiālā veidā, gan arī konsultāciju un mentoringa veidā. Junior Achievement - Latvija un Latvijas Darba devēju konfederācija, izvērtējot ieguldījumu, par būtiskāko faktoru uzskatīja tieši atbalstu biznesa konsultācijās un mentoringā. ,,Gada sociāli atbildīgākais uzņēmums uzņēmējdarbības izglītības jomā 2010″ - AS ,,Air Baltic Corporation”;,Gada sociāli atbildīgākais mazais un vidējais uzņēmums uzņēmējdarbības izglītības jomā 2010″ - SIA ,,Lietišķās informācijas dienests”; ,,Gada sociāli atbildīgākais reģionālais uzņēmums uzņēmējdarbības izglītības jomā 2010″ - SIA ,,Evopipes”;,,Gada sociāli atbildīgākā nevalstiskā organizācija uzņēmējdarbības izglītības jomā 2010″ - Rīgas Ekonomikas augstskolas Mentoru klubs; biedrība ,,Connect Latvia” un Rīgas Hanzas Rotari klubs; “Gada sociāli atbildīgākais masu medijs uzņēmējdarbības izglītības jomā 2010″ - AS ,,Super FM”; “Gada sociāli atbildīgākā augstskola uzņēmējdarbības izglītības jomā 2010″ - SIA ,,Biznesa augstskola Turība”
Ceremonijā tika nominēts arī ,,Gada jaunais uzņēmējs 2010″ - SIA ,,Maxi-Taxi” īpašnieks Vladimirs Aksjonovs, kurš ir Junior Achievement – Latvija praktisko biznesa izglītības programmu absolvents. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tiks nominēta arī Jelgavas pilsētas dome, kura ieguva titulu ,,Gada sociāli atbildīgākā pašvaldība uzņēmējdarbības izglītības jomā 2010″