fbpx

05.05.2009

Ikmēneša pasākums, ko organizē Jelgavas klubiņš „Sendienas”, jauks un sirsnīgs izvērtās šajās brīvdienās. Kā īpaša viešņa tika aicināta Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, kura, uzrunājot savas dzimtās pilsētas pārstāvjus, teica, ka lepojas ar darbīgajiem, enerģiskajiem novadniekiem, kas sev apkārt spēj radīt prieku un gaišumu. Pasākuma dvēsele un vadītājs Vilis Azēvičs atgādināja, ka tieši pēc Ineses Vaideres pūliņiem vecākajiem jelgavniekiem radās iespēja izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Kad jelgavnieku prasību Rāviņa kungs bija noraidījis it kā līdzekļu trūkuma dēļ, pēc I. Vaideres aprēķiniem un publikācijas presē līdzekļi sabiedriskā transporta izmantošanai bez maksas vecajiem jelgavniekiem tomēr tika atrasti.
Pasākumu īpašu padarīja arī dāmu deju grupas „Rudens roze” priekšnesumi, kopīgās dziesmas un dejas.

[slickr-flickr "[email protected]" tag="sendienas" thumbnail_size="small" type="gallery" size="large"]