fbpx

22.04.2009

Otrdien, 21. aprīlī, parlamentārā sesija Strasbūrā tika atklāta ar debatēm par trešo ES Enerģijas paketi. Tajās apsprieda jauno vienošanos par elektrības un gāzes tirgus reformu. Enerģētikas tirgus tālāku liberalizāciju paredzēts veikt, nošķirot ražošanas/piegādes darbības no infrastruktūras pārvaldes un nodrošinot noteiktas patērētāju tiesības, piemēram, uz informāciju, piegādātāja maiņu un universālajiem pakalpojumiem.

EP deputāte Inese Vaidere savā runā debatēs uzsvēra vairākus stratēģiski svarīgus jautājumus Latvijai šīs tik nozīmīgās reformas ietvaros, to skaitā, kopīgas, atvērtas un efektīvas Eiropas enerģētikas politikas stiprināšanu. Deputāte atzīmēja nepieciešamību pēc iespējas ātrāk izveidot vienotu ES dabasgāzes iekšējo tirgu, iekļaujot gan gāzes pārvades tīklus, gan reģionālos starpsavienojumus, kas nodrošinātu pārredzamu piekļuvi pārrobežu pārvades tīkliem un darītu iespējamu ilgtermiņa plānošanu un attīstību. Prof. I. Vaidere akcentēja arī ES enerģijas avotu diversifikācijas steidzamību, kas ir pamatā drošas elektroenerģijas piegādei un Eiropas ekonomikas attīstībai.

I. Vaidere īpašu uzmanību pievērsa vajadzību pēc reāliem stimuliem atjaunīgo avotu plašākai ieviešanai un to izmantošanas veicināšanai kā mājsaimniecībā, tā ražotnēs. ES, nacionālās valsts un pašvaldību pasākumi, kā arī finanšu stimuli ir jāsaslēdz vienotā sistēmā. Tas pats attiecas uz ēku energoefektivitātes palielināšanu. Šāda politika ilgtermiņā veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi, ES enerģētikas un Klimata paketēs nosprausto mērķu sasniegšanu.