fbpx

27.04.2009

„Sieviete ekonomikā, politikā, sabiedrībā – pakļaujot pārmaiņas” - tāds bija nosaukums Vislatvijas sieviešu konferencei, kura notika 25. aprīlī, Rīgā, viesnīcā „Monika”. Lai apspriestu to, ko sievietes vēlas un var darīt Latvijas ekonomikas un politikas atveseļošanai, kopā bija sanākušas vairāk kā pussimts Latvijas aktīvāko dāmu.

Konferenci organizēja Latvijas Lauku sieviešu apvienība, biedrība „Līdere” un Eiropas Parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere ar Nāciju Eiropas grupas atbalstu.

Konferences dalībnieces noklausījās Valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas, Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, biedrības „Līdere” valdes priekšsēdētājas Aivas Vīksnas un citu ekspertu skatījumus uz to, kādi ir galvenie ceļi un līdzekļi, lai panāktu ātrāku izkļūšanu no krīzes situācijas ekonomikā un politikā Latvijā.

Eiropas Parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere, atklājot konferenci, norādīja, ka „tā kā cilvēce sastāv no sievietēm un vīriešiem attiecībā 50:50, tad arī citās dzīves jomās, īpaši tajās, kuras saistītas ar lēmumu pieņemšanu, ir vēlama tāda pat attiecība. Pārmaiņu laikos ir svarīgi izmantot visu iedzīvotāju radošo un varošo potenciālu pilnībā, taču latviešu sieviešu iespējas vēl ne tuvu nav izsmeltas”. Deputāte piezīmēja, ka finanšu krīzes apstākļos pie vadības pults atrodas gandrīz vai vienīgi vīrieši, tomēr pasaules līmeņa pētījumi ir pierādījuši, ka sieviešu atrašanās finanšu institūciju vadībā pozitīvi ietekmē to veikumu. „Mūsu sieviešu praktiskums un pašsaglabāšanās instinkts var dot ievērojamu pienesumu. Šīs īpašības, protams, sadarbojoties ar sabiedrības vīriešu daļu, ir jāizmanto pilnībā,” pauda I. Vaidere, norādot, ka „šis ir atbildības laiks gan politiķiem, gan arī katram indivīdam par to, ko esmu darījis un gatavojos darīt savas valsts labā.”

„Finanšu līdzekļu izmantošana un pārvaldīšana ir neefektīva gan sistēmas, gan nekonkrēto mērķu dēļ. Politiķiem nav stratēģiska redzējuma par valsts attīstību un perspektīvām – netiek plānotas valsts prioritātes un sagaidāmie rezultāti. Nepieciešams ne tikai izstrādāt valsts attīstības stratēģiju, arī resursi jāplāno un jāvirza konkrētiem mērķiem,” uzrunājot konferences dalībnieces, teica Valsts kontroliere Inguna Sudraba. „Visās valsts un pašvaldību institūcijas jāievieš uz rezultātiem virzīta atalgojuma sistēma.” Valsts kontroliere norādīja uz Latvijā vērojamo demokrātijas brieduma trūkumu, kas visspilgtāk izpaužas tajā, kā partiju intereses prevalē pār valsts interesēm. „Sabiedrībā šodien trūkst savstarpējas sadarbības – savstarpējā atbalsta jeb „pleca sajūtas”, kas dotu iespēju nevis rūpēties tikai par savām interesēm, bet interesēties vienam par otru un kopīgiem spēkiem īstenot mazākai sabiedrības šūniņai un arī valsts attīstībai labvēlīgus uzdevumus.”

Aiva Vīksna, biedrības „Līdere” valdes priekšsēdētāja atgādināja, ka 99% no visu Latvijas uzņēmumu kopskaita ir mazie un vidējie uzņēmumi – tas ir ekonomikas mugurkauls, tāpēc jo vairāk izbrīna tas, ka Latvijas nav pievienojusies Eiropas Savienībā izstrādātajam „Small business act” (mazo un vidējo uzņēmumu akts). „Latvijas biznesa līdere ir mērķtiecīga, neatlaidīga un uzņēmīga, viņu raksturo emocionālā interese un liela darba mīlestība,” savā uzrunā teica A.Vīksna. „Mūsu kopīgais, arī biedrības „Līdere” uzdevums, ir celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai labvēlīgu vidi. Ja valsts ļaus un palīdzēs strādāt uzņēmējiem, tiem vairāk uzticēsies, ekonomikas atveseļošana notiks daudz ātrāk.”

Ar konkrētiem ieteikumiem sievietēm biznesā dalījās kvalitātes vadības eksperte, auditore Sanita Stelpe. Latvijas Lauku sieviešu apvienības pārstāves ļāva ielūkoties mazā biznesa uzsākšanā un veiksmes stāstos Latvijas reģionos, demonstrējot, ka arī ar pavisam nelielu finansiālu atbalstu un mazu devu iedrošināšanas par saviem spēkiem pietiek, lai radītu efektīvu, darboties spējīgu un peļņu nesošu uzņēmumu.

Vislatvijas sieviešu konferences dalībnieces vienojās izstrādāt memorandu, ietverot konferencē izstrādātos ieteikumus. Memorands tiks izsūtīts gan dalībniecēm, gan preses pārstāvjiem un kalpos kā iedvesmas avots, lai sievietes varētu pilnvērtīgāk pielietot savas spējas Latvijas ekonomikas atjaunošanas procesā. Konferencē tika izteikts ierosinājums padarīt šo – pirmo - konferenci par regulāru pasākumu nākotnē.

[slickr-flickr "[email protected]" tag="2009-04-25" thumbnail_size="small" type="gallery" size="large"]