fbpx

02.04.2009

EP 1. aprīlī plenārsēdē debatēja par priekšlikumu attiecībā uz jauno ES un Krievijas nolīgumu. Šis ziņojums ir vērtējams kā liels solis uz priekšu Eiropas Parlamenta izpratnē par to, kā un uz kādiem pamatiem būt veidojamas attiecības ar Krieviju. EP deputāte Inese Vaidere debatēs uzsvēra, ka Krievija ir nozīmīgs ES kaimiņš un kopīga rīcība var dot labus rezultātus ekonomikas un finanšu krīzes pārvarēšanā, tomēr šis aspekts nedrīkst likt Eiropas Savienībai atkāpties no mūsu principiem un vērtībām.

Deputāte debatēs akcentēja, ka „jāpieprasa Krievijai ievērot cilvēktiesības savā valstī, atjaunot preses, vārda un biedrošanās brīvības. Jāuzsver, ka Krievijas t.s. „sabiedroto atbalsta programmu” nedrīkst ļaunprātīgi izmantot kā instrumentu, lai nostiprinātu politisko ietekmi vairākās ES dalībvalstīs. Lai noslēgtu jauno līgumu, Krievijai nepieciešams arī pildīt vienošanos attiecībā uz Gruzijas teritoriālo integritāti, uz vienošanās 6 punktu plāna izpildi”. I.Vaidere arī norādīja, ka nolīgumam jābūt plašam un detalizētam, tajā jāietver enerģētiskās drošības stratēģija, pieprasot Krievijai ratificēt Enerģijas hartu, kā arī pienācīgu Ziemeļu gāzes vada ietekmes uz vidi novērtējumu.

Par ziņojumu deputāti balsoja 2. aprīļa Plenārsēdē, atbalstot to ar ievērojamu balsu vairākumu.