fbpx

22.03.2009

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai pastāv ilggadēja sadarbība ar biedrībai „Latvijas Ekonomikas attīstības forums”, katru gadu organizējot lekciju ciklu, piedāvājot 11. klašu skolniekiem iepazīties ar aktualitātēm Latvijas ekonomikā no tajā aktīvi iesaistītu ekspertu skatupunkta.

Šīgada lekciju ciklu, tāpat kā iepriekš, 19. martā uzsāk Ineses Vaideres, Latvijas Ekonomikas attīstības foruma prezidentes ievadlekcija par Latvijas ekonomikas aktualitātēm, norisēm un problēmām. Lekciju apmeklēja kupls skaits dalībnieku, un tās norises laiks ievērojami pagarinājās, prezidentei atbildot uz neskaitāmajiem jautājumiem. „Man ir prieks, ka jaunieši aktīvi interesējas par ekonomiskajām norisēm Latvijā, vienlaicīgi man ir patiešām žēl, ka nevaru viņiem pastāstīt tik daudz pozitīva, cik labprāt vēlētos,” pēc lekcijas teica I.Vaidere.

Lekciju cikls turpināsies, tajās iesaistoties LEAF biedriem, sniedzot skatījumu par citām ekonomikas nozarēm un procesiem.

1.gimn.1.gimn.1.gimn.