fbpx

26.03.2009

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 25. martā, 60 gadus pēc traģiskajām 1949. gada deportācijām Inese Vaidere Nāciju Eiropas grupas vārdā visiem Eiropas Parlamenta (EP) deputātiem nosūtīja īsu vēsturisku vēstījumu par masveida deportācijām no Baltijas valstīm uz Sibīriju. Vēstījumā bija atainoti lakoniska un skarba statistika: pēc Padomju Savienības pavēles 1949. gada 25.-30. martā no Latvijas uz Sibīriju lopu vagonos tika deportēti 43 133 cilvēki, no kuriem 73% bija gan sievietes, gan bērni jaunāki par 16 gadiem, kā arī sirmgalvji. Daudzi no tiem daudzi savu dzimto pusi vairs neieraudzīja, bet tiem, kuri tomēr atgriezās, bija liegts turpināt aizsākto dzīvi iepriekšējā kvalitātē.

Pieminot 60. gadadienu kopš totalitārā komunistiskā režīma īstenotajām deportācijām Baltijas valstīs, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hanss-Gerts Poterings (Hans Gert Pöttering) nolika ziedu vainagu pie deportāciju upuriem veltītās piemiņas plāksnes Eiropas Parlamentā Strasbūrā un, atklājot plenārsesiju, teica: “Tā ir mūsu morāla atbildība un pamatpienākums kā eiropiešiem (..) apliecināt mūsu stingro un skaidro nosodījumu visiem noziegumiem pret cilvēci Padomju Savienībā, ko paveicis totalitārais komunistu režīms.” Šīs pašas dienas noslēguma debatēs par tēmu “Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms”, par ko Čehijas prezidentūra iepriekšējā nedēļā Briselē rīkoja konferenci, Inese Vaidere teica: “Ir svarīgi, ka šodien jau spējam runāt par totalitārā komunisma noziegumiem. Nebūtu pareizi šos noziegumus atstāt vēsturnieku ziņā, kā te izskanēja, līdz šo noziegumu liecinieki un upuri būs aizgājuši citā pasaulē. Mēs nedrīkstam mazināt šo noziegumu nozīmību, nedrīkstam tos noliegt.” Deputāte savā uzrunā salīdzināja: no Latvijas bez tiesas izsūtītie 43 tūkstoši cilvēku ir gandrīz 2% no tālaika Latvijas iedzīvotāju kopskaita, kas savukārt atbilst 1.3 miljoniem no mūsdienu Francijas iedzīvotājiem. I.Vaidere atsaucās uz Eiropas Parlamenta 2008. gadā pieņemto deklarāciju par 23. augusta atzīšanu par nacisma un totalitārā komunisma atceres dienu, uzsverot, ka Eiropas Padomei šis EP lēmums ir nekavējoties jāīsteno, lai šādu noziegumu atkārtošanās nākotnē nebūtu iespējama.

[slickr-flickr [email protected] tag="2009-03-25"]