fbpx

25.03.2009

Šodien, 25. martā Eiropas Parlamenta prioritārajās debatēs tika diskutēts par 2009. gada 19.-20. marta Eiropadomes sanāksmes secinājumiem. Šajā sanāksmē valstu un valdību vadītāju uzmanības centrā bija ES ekonomiskā un finanšu situācija, enerģētiskā drošība un klimata pārmaiņas, kā arī turpmāko attiecību stiprināšana ar ES Austrumu kaimiņiem.

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere („Pilsoniskā Savienība”/UEN), uzstājoties EP plenārsēdes debatēs, atzīmēja, ka Eiropas Padome ir spērusi samērā platu soli pretī ekonomikas un sociālo problēmu izpratnei un reālam risinājumam. Par to liecina gan palīdzības kredītlīnijas dubultošana, gan labāka jauno dalībvalstu situācijas izpratne.

Vienlaikus deputāte minēja četrus pašus steidzamākos jautājumus, kuriem nepieciešams ātrs risinājums.

“Pirmais un būtiskākais - darba vietu saglabāšana un radīšana, ņemot vērā to, ka atsevišķās valstīs, īpaši Latvijā, bezdarbnieku skaits īsā laikā ir gandrīz divkāršojies un turpina palielināties. Šeit būtiska nozīme ir ne tikai sociālajai palīdzībai bezdarbniekiem, bet, jo īpaši - uzņēmējdarbības atjaunošanai, investīcijām infrastruktūrā un citos sektoros, jo tikai radot un saglabājot darba vietas iespējams radīt priekšnosacījumus ekonomikas atjaunošanai,” pauda I.Vaidere.

Otrs jautājumu loks, kam I.Vaidere debatēs pievērsa pārējo deputātu uzmanību, skāra nepieciešamību steidzami atjaunot uzņēmēju un privātpersonu kreditēšanu. Bankas, kuras finanšu sistēmas stabilizācijas ietvaros ir saņēmušas dāsnu finansiālo palīdzību, tomēr nesteidzas iegūtos līdzekļus izmantot kreditēšanai. Tās jāmudina pildīt savus ekonomikas kreditēšanas pienākumus. Viens no efektīviem līdzekļiem, deputātesprāt, būtu Eiropas līmeņa ieteikumu izstrāde, vienlaikus uzsverot, ka arī valdībām ir jāpanāk vienošanās ar bankām, īpaši tām, kurām finansiāla palīdzība tiek sniegta, kādos apjomos un uz kādiem nosacījumiem notiks uzņēmumu un privātpersonu kreditēšana. I. Vaidere: “Kreditēšanas atjaunošana ir absolūti izšķirošs priekšnosacījums ekonomikas atdzīvināšanai.”

Trešais - struktūrfondi. Šajos ekonomiskajos apstākļos tie ir praktiski vienīgais pieejamais finanšu līdzeklis uzņēmējdarbības veicināšanai. Deputāte debatēs akcentēja struktūrfondu pielietošanas sfēru paplašināšanas nepieciešamību, nekavējoties pārskatot birokrātiskās procedūras to saņemšanai, novēršot neskaitāmos nepamatotos birokrātiskos šķēršļus, kā arī palielinot fondu apgūšanas laiku. Vēl pie šī jautājumu bloka deputāte uzsvēra Eiropas lomu. „Eiropas līmenī ir jāpanāk, lai tiktu samazināts prasītais uzņēmumu, pašvaldību un valsts līdzfinansējums projektos,” debatēs uzstājoties, norādīja I.Vaidere. „Ir jārūpējas arī par to, lai uzņēmumiem šos projektus, ievērojot apgrūtināto pieeju kredītlīdzekļiem, būtu iespējams īstenot.”

„Reāls valdību atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ievērojot ES akceptēto Mazo uzņēmumu aktu, būtu nopietns solis uzņēmējdarbības veicināšanā,” uzsvēra deputāte. Viņa piebilda, ka īpaša uzmanība jāvelta inovatīviem uzņēmumiem, lai Eiropa varētu sekmīgi īstenotu pāreju uz efektīvu, zemu izmešu raksturotu un konkurētspējīgu ekonomiku.