fbpx

04.02.2009

Ineses Vaideres runa Eiropas Parlamenta plenārsēdē 04.02.2009
Klimata politikas izstrādei ir liela nozīme gan no vides viedokļa, gan arī nepieciešamības modernizēt enerģētiku.

Pozitīvi vērtējama Kioto progresa ņemšana vērā par labu valstīm, kam ir vairāk kā 20% emisiju samazinājums no 1990. gada, arī Ignalinas slēgšanas ietekme uz Lietuvas un Latvijas energoapgādi, paredzot kompensācijas iespēju. Taču katrai dalībvalstij jāizstrādā skaidra energoefektivitātes stratēģija.

Papildus kvotas rūpniecībai, veicinot tās konkurētspēju, tomēr apgrūtinās finansējuma iegūšanu. Pozitīvi, ka paredzēts vienkāršot ES fondu saņemšanas procedūras, palielināt Eiropas Investīciju bankas aizdevumu apjomu īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Lai tiktu sasniegti 2020. gada mērķi, jāizveido efektīva Eiropas Savienības mēroga stimulēšanas sistēma, atbalstot uzņēmumus un privātpersonas, kuri kā enerģijas avotus izmanto vai ievieš atjaunīgos energoresursus. To varētu izdarīt, centralizēti sedzot daļu no izmaksām.

Komisijai enerģiski jāstrādā, lai arī pārējā pasaule sekotu mūsu paraugam, lai mūsu tehnoloģijas būtu pieejamas attīstības valstīm.