fbpx

17.06.2008

Mūsu valsts neseno vēsturi iezīmē gan plaukstošas, neatkarīgas republikas laiks, gan lielvaru konflikta izraisīta 50. gadu okupācija un tās sekas. Lai panāktu Eiropā vienotu izpratni par vēstures notikumiem un ciešanas neatkārtotos, ir svarīgi atklāt patiesību par mūsu un citu Austrumeiropas tautu vēsturi.

2006. gadā pie Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas politiskās grupas deputātiem Ineses Vaideres un Ģirta Kristovska vērsās Edvīns Šnore, meklējot atbalstu filmai – atbildei uz krievu propagandas veidoto „Baltijas nacismu”. Eiropas Nāciju grupa atbalstīja priekšlikumu, piešķirot finansiālus līdzekļus filmas veidošanai. Deputāti aktīvi piedalījās filmas koncepcijas izstrādē, sniedzot savu vērtējumu un ieguldot darbu materiālu sagatavošanā. Rezultātā ir tapusi augstas raudzes dokumentālā filma, kas atklāj nesaudzīgas izteiksmes faktus par Eiropas nesenās totalitārās vēstures un patiesības problemātiku, atainojot komunistiskā un nacistiskā režīma apbrīnojamo līdzību.

“Padomju stāsts” ataino Hitlera nacistiskā un Staļina totalitārā komunisma režīma sadarbību vēl pirms II Pasaules kara, slēdzot savstarpējas vienošanās un līgumus, kā arī apskata šo režīmu gan saturiskā, gan ārējā tēla apbrīnojamo līdzību. Filmā atainoti fakti un liecības, kas apstiprina ne vien režīmā izdarītos noziegumus pret cilvēci – masu deportācijas, masveida cilvēku iznīcināšanu, medicīniskos eksperimentus, kas tika veikti ar gulaga sistēmā ieslodzītajiem – bet arī vērš uzmanību satraucošam totalitārisma ideju atdzimšanas un nihilisma pret cilvēka dzīvības un brīvības neaizskaramību principam.

Filmā redzami unikāli dokumenti un hroniku kadri, izskan starptautiski atzītu vēstures autoritāšu un politiķu viedokļi, kā arī padomju totalitārisma režīmā cietušo latviešu, ukraiņu, krievu un somu dzīves liecības.

Dokumentālās filmas pirmizrāde Eiropas Parlamentā notika 2008. gada 9.aprīlī, Rīgā – 5. maijā, bet jau 17. jūnijā to demonstrēja Latvijas Televīzija. Nu jau tā ir demonstrēta daudzviet pasaulē un guvusi arī augstu atzinību ne vien Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs, tai skaitā prestižos dokumentālo filmu festivālos. Filma tiek iekļauta arī skolu vēstures mācību programmās, un 2008. gada 18. novembrī, sveicot skolas Latvijas 90. dzimšanas dienā, deputāti uzdāvināja tās ierakstu visām Latvijas vispārizglītojošajām vidusskolām.