fbpx

25.05.2007

Šodien Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā pausts atbalsts un solidaritāte Igaunijas valdībai saistībā ar notikumiem Tallinā. Jūtos gandarīta par to, ka, Igaunijā sākoties Krievijas iniciētajiem notikumiem, pēc manas iniciatīvas izdevās sapulcēt Baltijas intergrupu, lai apspriestu šos jautājumus. Arī Ārlietu komitejas sēdē pēc mana ierosinājuma tika iekļauta Igaunijas situācijas analīze. Šīs sēdes rezultātā, protams, aktīvi strādājot visu politisko grupu deputātiem, arī tapa minētā rezolūcija.

Rezolūcijas sagatavošanas laikā, šajā nedēļā debatējot par situāciju Igaunijā, savā runā uzsvēru četras būtiskas lietas, kas parādās Igaunijas un Krievijas attiecību sakarā:

1 – Krievija nav atmetusi savus tīkojumus attiecībā pret Baltijas valstīm, mēģinot lietot principu “skaldi un valdi”;

2 – Krievijai jāatgādina par Baltijas valstu okupācijas fakta atzīšanas nepieciešamību, jo atšķirīgs vēstures traktējums nenovēršami vedīs pie līdzīgiem konfliktiem nākotnē;

3 – nelielā Igaunijas valsts, tāpat kā Somija 1939. gadā, nenobijās no kaimiņu lāča uzbrukumiem, saglabāja pašcieņu un guva panākumus un Eiropas valstu atbalstu;

4 – Krievija saprot vienīgi stingru un noteiktu pozīciju, piekāpšanās tiek novērtēta kā vājuma pazīme.

Iepriekš jau esmu izteikusies, ka Krievijas inspirētā situācija Igaunijā ir tests, vai Eiropas Savienība spēs aizstāvēt savu dalībvalsti. Šodien varu atzīt, ka šis sava veida tests ir izturēts un ES ir aizstāvējusi savu dalībvalsti. Tāpat ceru, ka turpmāk ES aktīvi iekļausies risinājumu meklējumos un rīcībā, lai Krievija neatļautos nekādu prettiesisku politiskās vai ekonomiskās metodēs balstītu rīcību ne pret vienu ES dalībvalsti.