More selected projects

Tikšanās ar Vārkavas iedzīvotājiem

Ciemoties Vārkavā allaž ir jauki, jo ne tikai tā ir mana vīra Artura Vaidera dzimtā puse, bet tur dzīvo ļoti centīgi un čakli ļaudis. Tiekoties gan ar skolēniem, gan vietējiem iedzīvotājiem pārrunājām dažādas tēmas, sākot no darba Eiropas Parlamentā, beidzot pat ar manām latgaļu valodas zināšanām, bet viens no galvenajiem sarunu tematiem bija grāmata - "Vaiders".