08.07.2021

Bērnu slimnīcas fonda un Pusaudžu resursu centra vadītājai Lienei Dambiņai piešķirta Eiropas Parlamenta (EP) Eiropas Pilsoņu balva.

EP Eiropas Pilsoņu balvas komiteja paziņojusi, ka no Latvijas Eiropas Pilsoņu balva par ilgstoši nozīmīgu, nesavtīgu darbu sabiedrības labā piešķirta Bērnu slimnīcas fonda (BSF) un Pusaudžu resursu centra (PRC) vadītājai Lienei Dambiņai.

Līdztekus BSF un PRC L. Dambiņa ir arī vairāku labdarības akciju, piemēram, "Eņģeļi pār Latviju", iniciatore, tā palīdzot uzlabot dzīves kvalitāti tūkstošiem bērnu un jauniešu, kā arī viņu ģimenēm. L. Dambiņu nominējušie EP deputāti Inese Vaidere un Ivars Ijabs bija pārliecināti, ka viņa, ar kuru lepojas Latvijā, ir pelnījusi arī Eiropas mēroga atzinību, un tas ir novērtēts un atbalstīts arī Eiropas Pilsoņu balvas komitejā.

Liene Dambiņa pateicas par novērtēšanu: "Vēlētos izteikt lielu pateicību par mana darba novērtējumu. Palīdzība bērniem – mūsu jaunākajai paaudzei - tas ir patiešām svarīgi. Īpaši jauki, ka šis novērtējums ir vienā dienā un sakrīt ar man ļoti svarīgu notikumu – šodien atvērām Pusaudžu resursu centrus Latvijas reģionos Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī, lai ikvienam jaunietim būtu iespēja ar kādu aprunāties un tikt sadzirdētam! Darbi, ko paveicis Bērnu slimnīcas fonds un Pusaudžu resursu centrs, ir paveikti, pateicoties lieliskiem cilvēkiem, ar kuriem strādāju ikdienā! Paldies ikvienam!"

"Pilsoņu balvas pieteikuma formā pat nevarējām uzskaitīt visu, ko Liene ir izveidojusi, vadījusi un brīvprātīgi atbalstījusi. Viņas izcilais devums sabiedrībai daudzu gadu garumā iedvesmo apkārtējos, veicina solidaritāti un vairo labo. Ir daudz labu iniciatīvu, kuras ātri parādījušās, bet ātri arī apraujas, taču Dambiņas darbība ir ilggadēja. Vēl jāpiebilst, ka daudzos darbus viņa veiksmīgi spējusi apvienot ar četru bērnu audzināšanu. Ja kāds šo balvu ir pelnījis, tad tā nešaubīgi ir Liene," uzsver I. Vaidere.

"Labiem darbiem ir jātiek novērtētiem! Lienes Dambiņas nesavtīgais darbs Latvijas sabiedrības labā ir guvis plašu atzinību Eiropas Savienībā, par ko man ir prieks un lepnums. No sirds sveicu Lieni ar Eiropas Pilsoņu balvas saņemšanu un ceru, ka viņas gatavība palīdzēt citiem kalpos arī mums par iedvesmu nākotnē sniegt palīdzīgu roku biežāk tiem, kam tā visvairāk vajadzīga," pauž I. Ijabs.

BSF ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas rūpējas par bērnu veselību, piesaistot sabiedrības palīdzību. Ar L. Dambiņas atbalstu Bērnu slimnīca mazajiem pacientiem un viņu ģimenēm nodrošina neatsverami vērtīgu palīdzību grūtajā dzīves posmā. Piemēram, pēc L. Dambiņas iniciatīvas izveidotajā BSF Vecāku mājā vecāki var saņemt ne tikai praktisku, bet arī emocionālu atbalstu. Savukārt programma "Ārkārtas gadījumi" ļauj palīdzību sniegt tiem bērniem, kuriem ārstniecība ir iespējama tikai ārpus Latvijas, turklāt bieži tā nepieciešama steidzami.

Savukārt L. Dambiņas izveidotajā PRC profesionālu bezmaksas palīdzību saņem vairāk kā 650 jaunieši ar mentālās veselības grūtībām un riskiem, kā arī viņu ģimenes. Centrs darbojas pēc principa – nevis sodīt vai ievietot slēgta tipa iestādēs, bet palīdzēt pusaudža konkrētajā dzīves situācijā novērst riskus. Ļoti nozīmīgs ir PRC ieguldījums pusaudžu atbalstam tieši Covid-19 pandēmijas laikā, kas jauniešiem ir bijis īpaši grūts periods.

Tāpat L. Dambiņa ir viena no labdarības akcijas "Eņģeļi pār Latviju" autorēm. 2020. gadā vien tās ietvaros izdevās savākt vairāk nekā 500 000 eiro, lai ārstētu bērnus, kuriem citu iespēju šādus līdzekļus piesaistīt nebūtu.

Eiropas Pilsoņu balvu ik gadu piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, sekmējot pārrobežu sadarbību ES. Balvu piešķir arī par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina ES Pamattiesību hartā paustās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.

Pasniedzot Lienei Dambiņai Eiropas Pilsoņu balvu Rīgā.
Eiropas Pilsoņu balva Lienei Dambiņai.