18.12.2020

Šodien Eiropas Parlaments (EP) apstiprina ikgadējo Eiropas Savienības (ES) budžetu 2021. gadam, kurā iekļauts EP deputātes Ineses Vaideres (ETP) pilotprojekts cīņai pret pārtikas nonākšanu atkritumos. “Tā ir patiešām aktuāla problēma, jo gan visā ES, gan Latvijā trešdaļa no saražotās pārtikas tiek izmesta. Tādēļ esmu gandarīta, ka manis izstrādātais pilotprojekts saņems 650 000 eiro, lai eksperti varētu sagatavot praktiskus risinājumus pārtikas izmešanas mazināšanai mājsaimniecībās. Tādā veidā varēsim ne tikai ietaupīt, bet arī samazināt ietekmi uz vidi un palīdzēt trūcīgajiem,” uzsver deputāte, kura strādā EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā.

I. Vaidere skaidro, ka cīņa pret labas pārtikas nonākšanu atkritumos ir viena no viņas darba prioritātēm EP, jo ik gadu Eiropā atkritumos izšķērdīgi nonāk miljoniem tonnu ēdiena, kura saražošanai vajag teju vai visu ES gada budžetu. Arī Latvijā vidēji katrs iedzīvotājs gada laikā izmet aptuveni 130 kg pārtikas. “Apstiprinātais pilotprojekts būs nozīmīgs solis situācijas uzlabošanai – tiks analizētas esošās nepilnības un pēc tam izstrādāti jauni, efektīvi risinājumi. Tieši mājsaimniecībās tiek radīta vairāk nekā puse no visiem pārtikas atkritumiem, tāpēc izvēlējos problēmu sākt risināt šajā līmenī,” norāda deputāte.

Viņa informē, ka šis pilotprojekts jeb ierosinājums piešķirt līdzekļus no ES budžeta paredz izveidot Eiropas līmeņa forumu, kurā apvienosies vadošie eksperti – zinātnieki, ražošanas un tirdzniecības tīklu pārstāvji, NVO un lēmumu pieņēmēji –, lai apkopotu datus un izstrādātu virkni pamatotu, praktisku ierosinājumu, kā samazināt pārtikas izmešanu mājsaimniecībās un patērētāju līmenī.

Skaidrojot jautājuma aktualitāti, deputāte atzīmē, ka izmestā pārtika sadalās atkritumu poligonos, radot kaitīgus izmešus un piesārņojot vidi. “Ar Eiropas zaļo kursu esam apņēmušies dzīvot videi draudzīgākā veidā un samazināt izmešus, lai līdz 2050. gadam Eiropā panāktu klimatneitralitāti. Būtisku ieguldījumu šī mērķa sasniegšanai var dot pārtikas atkritumu novēršana, jo tie ir atbildīgi par 6% no visiem CO2 izmešiem ES. Turklāt, izmetot labu pārtiku, tiek veltīgi patērēti vērtīgi dabas resursi, kas ļāva pārtiku saražot,” norāda I. Vaidere.

Pilotprojekta ieviešana sāksies 2021. gadā. Jāpiebilst, ka jau iepriekš I. Vaidere ir veiksmīgi izstrādājusi vairākus pilotprojektus, ar kuru palīdzību risinātas Latvijai nozīmīgas problēmas. Pagājušajā sasaukumā viņa panāca vairākus miljonus eiro cīņai pret Krievijas viltus ziņām, kā arī, lai pierādītu un novērstu divējādo produktu kvalitāti Rietumeiropas un Austrumeiropas tirgos. Pilotprojektus ES budžetā ir tiesīgi iesniegt EP deputāti, lai novirzītu līdzekļus jaunām svarīgu problēmu novēršanas metodēm, kuras finanšu plāni neietver. Tikai neliela daļa iesniegto pilotprojektu tiek atzīti par tik labiem, lai tiem piešķirtu finansējumu no ES budžeta.