fbpx

09.11.2019

Kopā ar konkursa laureātiem (no kreisās) 1. vietas ieguvēja Annija Streile, 3. vietas ieguvējs Arnis Ozoliņš, 2. vietas ieguvēji - Kristofers Kugrēns un Dainis Bass.

Šodien, jau 19. gadu pēc kārtas, biedrība “Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums” (LEAF), kuru vada Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi (AIP) Latvijas Ekonomikas attīstības foruma konkursa ietvaros apbalvoja labāko zinātnisko darbu autorus.

Inese Vaidere: “Man ir patiess prieks, ka katru gadu studenti pārsteidz ar kvalitatīvām un radošām idejām. Šo 19 gadu laikā ir jūtams, ka studentu tendence, izvēloties bakalaura un maģistra darbu tēmas, ir manījusies - arvien vairāk studentu izvēlas rakstīt par ilgtspējīgu un konkurētspējīgu ekonomiku. Domājot ilgtermiņā, vēlos veicināt diskusijas gan studentu, gan sabiedrības vidū, par to, kā panākt, ka Latvija ir gan pārtikusi, gan zaļa valsts ar augsti attīstītu ekonomiku.”

Konkursam, kura mērķis ir atzīmēt topošos speciālistus un veicināt profesionālu un analītisku zinātnisku darbu rašanos, šogad tika iesniegti bakalaura un maģistra darbi no piecām lielākajām Latvijas augstskolām. 2019. gadā kā labākais zinātniskais darbs tika atzīts Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentes Annijas Streiles bakalaura darbs “Ekonomiskā sadarbība ar Ķīnu kā Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas faktors”.

LEAF ir biedrība, kuras darbības galvenais mērķis - rosināt ekonomiskās domas attīstību valstī, izglītot un iesaistīt topošos speciālistus diskusijā un lēmumu pieņemšanā par aktuālām un polemiskām ekonomikas un tautsaimniecības tēmām. LEAF apvieno 22 biedrus - Latvijā un arī Eiropas Savienībā pazīstamus ekonomistus, juristus, uzņēmējus un valsts iestāžu darbiniekus.