16.10.2019

Šodien, 16. oktobrī, ir Pasaules pārtika diena, kuras laikā pasaulē tiek aktualizētas ar lauksaimniecību un pārtikas jomām saistītas problēmas.

Par pārtikas nozares problēmām esmu daudz runājusi, piemēram, iepriekšējā un arī pašreizējā sasaukumā iestājos par divējādās pārtikas kvalitātes izskaušanu Eiropas Savienībā, kā arī par pārtikas atkritumu samazināšanu.

Likumsakarīgi šajā sasaukumā strādāju Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā (ENVI), kā arī Ekonomikas un monetārajā komitejā (ECON).

Eiropas Savienībā katru gadu tiek izšķērdēti aptuveni 88 miljoni tonnu pārtikas – tie ir apmēram 20 % no visiem saražotajiem pārtikas produktiem, ar kuriem saistītās izmaksas sasniedz 143 miljardus eiro.

Arī Latvijā diemžēl tā ir nozīmīga problēma. Tiek lēsts, ka, rēķinot uz vienu Latvijas iedzīvotāju, gada laikā atkritumos tiek izmesti vismaz 113 kg pārtikas produktu.

Risinājumi ir dažādi, piemēram, aprites ekonomika, kā rezultātā tiek samazināts radīto atkritumu apjoms un veicināta izaugsme, tāpēc der atcerēties, ka ir pārtikas produkti, kurus uzturā drīkstam lietot arī pēc to derīguma termiņa beigām, kā, piemēram, sāli, cukuru un makaronus, kas ir uzglabājami līdz pat 2 mēnešiem pēc derīguma termiņa beigām. Šajā sakarā vēlos paslavēt ar pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" akciju "Labs paliek labs - nemet ārā!" - http://www.paedusailatvijai.lv/akcija